Miljödepartementet

Miljöminister Lena Sommestad leder möte med kvinnligt nätverk

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2004 09:05 CEST

11-12 oktober samlas flera av världens kvinnliga miljöministrar i Nairobi, Kenya. Mötet leds av miljöminister Lena Sommestad som är ordförande i Nätverket av kvinnliga miljöministrar.

Mötet syftar till att dela erfarenheter av nationell miljöpolitik. Ambitionen är att också enas om rekommendationer till FN om insatser för jämställdhet och miljö. Våren 2005 har det gått tio år sedan FN:s kvinnokonferens i Beijing. Miljöfrågorna är ett av de områden som ingår i handlingsplanen från konferensen.

- Genom att uppmärksamma sambandet mellan jämställdhet och miljöförstöring kan vi bidra till att stötta kvinnans ställning särskilt i fattiga länder, säger miljöminister Lena Sommestad. Många miljöproblem som till exempel vattenbrist, slår allra hårdast mot kvinnor. Samtidigt är kvinnors medverkan en förutsättning för ett framgångsrikt miljöarbete.

- Om vi ska klara de svåra utmaningar som vi står inför är det nödvändigt att kvinnor ges större makt och ansvar. Idag får kvinnor alltför ofta hantera miljöproblem medan besluten tas av män, säger miljöminister Lena Sommestad.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Monica Lövström
Politiskt sakkunnig
+46-706-61 23 34

Jakob Ström
Departementssekreterare
+46 8 405 20 83

Mer om mötet och det kvinnliga nätverket (http://www.regeringen.se/sb/d/2449/a/31443)