Miljödepartementet

Miljöminister Lena Sommestad utsåg idag Åke Pettersson till särskild utredare av effekterna av rovdjursstammarnas utveckling.

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 15:13 CEST

Åke Pettersson har tidigare bland annat utrett frågor om samhällets sårbarhet och säkerhet. Han ska, med utgångspunkt i de av riksdagen fastställda målen för en sammanhållen rovdjurspolitik, analysera rovdjursstammarnas tillväxt och lämna förslag till hur rovdjurspolitiken kan utvecklas.

- En viktig uppgift för utredaren blir att utveckla en dialog med berörda myndigheter, organisationer och intressegrupper, säger miljöminister Lena Sommestad. En ansvarsfull rovdjurspolitik måste vara väl förankrad hos hela befolkningen.
I direktiven för den särskilde utredaren ingår bland annat:

- att vidareutveckla formerna för samverkan mellan olika intressenter och utökat regionalt och lokalt inflytande beträffande rovdjursfrågor,
- att se över rovdjursförvaltningens organisation,
- att analysera behovet av ytterligare åtgärder för att uppnå etappmål och miniminivåer, bland annat ett intensifierat arbete med att förebygga jaktbrott,
- att analysera behovet av ökad genetisk variation i den mellanskandinaviska vargpopulationen och överväga åtgärder för detta,
- att analysera ersättningsnivåer och regelverk för ersättning för rovdjursförekomst inom renskötselområdet.
- att analysera behovet av eventuella förvaltningsområden utanför renskötselområdet för de olika rovdjursarterna,
- att ange innebörden av en gynnsam bevarandestatus för respektive art,
- att redovisa för Sverige intressanta erfarenheter av förvaltningen av stora rovdjur i andra länder.

- De stora rovdjuren är en del av ekosystemet, kulturen och har också direkt och indirekt ekonomisk påverkan på bland annat näringsverksamhet. Kring rovdjuren finns samtidigt viktiga intressekonflikter. Många känner stark oro för rovdjuren medan andra fascineras av dem. Det är en svår men mycket spännande uppgift att utveckla ett system som tar ekologisk hänsyn och söker minimera konflikterna, säger Åke Pettersson i en kommentar.Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Särskild utredare
Åke Pettersson
070-620 20 40