Miljödepartementet

Miljöministern till Milano för FN:s klimatmöte

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 22:42 CET

Imorgon, tisdag, reser miljöminister Lena Sommestad till Milano,
Italien för att delta i FN:s internationella klimatförhandlingar(COP
9). Under veckan samlas ministrar från hela världen för att förhandla
om en rad frågor som är kopplade till FN:s klimatförhandlingar.
Vid förhandlingarna kommer ministrarna bland annat att fatta beslut om
regler för tillgodoräkning av koldioxid för i-länder som återplanterar
skog i u-länder.
Vidare kommer man att behandla frågan om riktlinjer och
kapacitetsuppbyggnad för i-ländernas finansiella stöd till u-länderna
inom ramen för klimatarbetet.

Den framtida budgeten för klimatförhandlingarna är en annan viktig
fråga där EU och Sverige kommer att framhålla att vissa tillskott
behövs för att kunna genomföra Kyotoprotokollet.
Ministrarna deltar också i rundabordssamtal där man kommer att
diskutera utveckling och överföring av teknologi, erfarenheter från
klimatarbetet samt hur man i framtiden ska mildra effekterna av
oundvikliga klimatförändringar.
Under tisdagskvällen kommer nätverket för kvinnliga miljöministrar, där
Lena Sommestad är ordförande, att genomföra ett seminarium om
jämställdhet i transport- och energisystem.

Mer information om FN:s internationella klimatförhandlingar
COP 9) finns att läsa på länk http://www.minambiente.it/cop9/

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8