Miljödepartementet

Miljöministern undertecknar unik överenskommelse

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2003 13:00 CET

Miljöminister Lena Sommestad undertecknar idag, torsdag, tillsammans
med tre företag en överenskommelse om åtgärder för att skapa en hållbar
bygg- och fastighetssektor.

Tidigare har 28 företag, fyra kommuner och Naturvårdsverket
undertecknat samma överenskommelse.

Överenskommelsen är unik och har tagits fram i en dialog –
Bygga-bo-dialogen - som pågått i tre år mellan regering, företag,
kommuner och myndigheter och verk.

Uppgörelsen innebär konkreta åtgärder inom tre prioriterade områden;
effektiv energianvändning, effektiv resursanvändning och hälsosam
innemiljö.

Åtaganden görs inom områden som samhällsplanering, upphandling av
byggnadsdelar, garantiformer, nya sätt att arbeta inom bygg- och
förvaltningsprocessen, fastighetsförvaltning, miljöklassning av
byggnader, forskning, utveckling och utbildning.

Ytterligare information om Bygga-bo-dialogen finns på:
http://www.byggabodialogen.se/

Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-300 200 8

Bertil Pettersson
Generaldirektör
08-405 19 03
070-563 69 60