Miljödepartementet

Miljöministrar presenterar studier kring REACH

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 13:03 CEST

På onsdag inledningstalar miljöminister Lena Sommestad på ett seminarium om konsekvenser av EU:s nya kemikalielagstiftning REACH.

Seminariet hålls i Europaparlamentet i Bryssel och arrangeras av Nordiska ministerrådet. Förutom Lena Sommestad deltar även den danske miljöministern, Europaparlamentets rapportör och ansvariga forskare.

Fyra studier kommer att presenteras. En studie presenterar vilka kostnader som användningen av PCB inneburit när det gäller skador på människors hälsa och miljö. De övriga analyserar kostnaderna för den europeiska industrin, hälso- och miljövinsterna med REACH och saneringskostnader.
Det här seminariet ser jag som ett mycket viktigt inslag i den debatt som nu förs kring den nya kemikalielagstiftningen. Hittills har analyser främst pekat på ökade kostnader för den europeiska industrin. De här studierna visar på att det också finns stora vinster för människors hälsa och vår miljö att hämta med lagstiftningen säger miljöminister Lena Sommestad.

Seminariet avslutas med en paneldebatt med möjlighet för media och övriga att ställa frågor.Tid och plats:
Tid: Onsdagen den 13 oktober, klockan 11.00-13.00.
Plats: Byggnad Spinelli, rum A1G-3, Rue Wiertz-Wierzstraat, Europaparlamentet, Bryssel.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Urban Boije af Gennäs
Departementssekreterare
+46-8-405 24 19
+46-70-313 81 14

Läs mer på Miljödepartementets hemsida (http://www.regeringen.se/sb/d/1471)
Läs mer om regeringens kemikaliepolitik (http://www.regeringen.se/sb/d/2525/a/13686)
Seminarium om EU:s kemikalielagstiftning (http://www.regeringen.se/sb/d/2525/a/30877)