Miljödepartementet

Miljöministrarna på offensiven om EU:s Nordliga Dimension

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 13:53 CEST

Vid dagens nordiska miljöministermöte i Luleå, Sverige fördes en ingående diskussion om miljöfrågorna i EU:s Nordliga Dimension. I ett uttalande till EU betonas vikten av att miljöfrågorna prioriteras i arbetet med den nya handlingsplanen för EU:s ”Nordliga Dimension”. De nordiska miljöministrarna ger högsta prioritet åt EU-kommissionens roll.

Ministrarna pekar också på behovet av hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt utvecklingen av miljöpolitiska verktyg som miljökonsekvensbeskrivningar och handel med utsläppsrätter.

I uttalandet betonas behovet av hållbara produktions- och konsumtionsmönster samt utvecklingen av ändamålsenliga miljöpolitiska verktyg som miljökonsekvensbeskrivningar och koldioxidhandel med utsläppsrätter.

- Dialogen med partnerländerna, särskilt Ryssland, måste fördjupas och följas upp genom bland annat ett intensifierat arbete med finansieringsfrågorna i EU. Fortsatta kraftfulla insatser krävs för att minska utsläppen i de känsliga nordliga haven och arbetet för en ökad sjösäkerhet prioriteras högt, säger ministrarna.

I uttalandet betonar ministrarna vikten av partnerskap för miljösamarbete när det gäller den ”Nordliga Dimensionen”. Vidare diskuterades betydelsen av NEFCO (Nordiska Miljöfinansieringsbolaget), särskilt för små och medelstora projekt, samt NEFCO:s framtid.

Vid mötet i Luleå diskuterades också aktuella EU-frågor samt arbetet i FN:s kommission för hållbar utveckling. Mötet uttalade stöd för det nuvarande norska ordförandeskapet.

Ministrarna beslutade också om ett förslag till EU-kommissionen och EU:s miljöministrar om EU:s kommande kvicksilverstrategi. I förslaget pekar ministrarna på utsläpp i arktiska områden och betonar vikten av på sikt bindande globala miljöavtal för att minimera utsläpp av kvicksilver.

Johan Hasslow, Pressekreterare
08-405 20 27, 070-300 20 08

Mats Ekenger, Departementssekretetare
08-405 22 43, 070-591 35 83