Stockholms Läns Landsting

Miljön prioriterad i landstingsbudget 2006

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 10:54 CEST

Landstingets miljöarbete ska intensifieras ytterligare under nästa år. Huvudfrågorna handlar om klimatproblematiken, om luftkvaliteten i framförallt innerstaden och på tunnelbanestationerna och om bullernivåerna.

- Vi tar klimatproblematiken på allvar. Vi måste inom landstinget göra allt vad vi kan för att bidra till att minska den eskalerande växthuseffekten. Vi ska bland annat halvera användandet av fossila bränslen till 2011 och vi ska helt ha slutat använda dem till 2021, säger miljölandstingsråd Raymond Wigg (mp).

- Dessutom går vi vidare med 10-punktslistan över de viktigaste miljöåtgärderna för att förbättra stockholmarnas hälsa. Efter rapporterna om dålig luft i tunnelbanan, kommer vi att utreda möjligheten att inglasa tunnelbanestationer under jord för att minska partikelhalten. Vi ska också göra kollektivtrafiken tillgänglig för alla, även rullstolsburna och människor som lider av allergier och elöverkänslighet, säger Raymond Wigg (mp).


Viktiga punkter för miljö och hälsa i budgeten 2006:
* 2011 ska landstinget ha halverat andelen fossila bränslen. Senast 2021 ska landstinget endast använda förnyelsebara bränslen.

* Endast miljöbilar (enligt vägverkets definition) ska från och med nu leasas eller köpas av landstinget. Undantag görs inom områden där det inte finns tillgängliga miljöbilar.

* Som första landsting i Sverige går Stockholms läns landsting med i nätverket Klimatkommuner, som samverkar kring klimatfrågan.

* Två nya lustgasrenare, liknande den som finns på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, ska införskaffas till Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Lustgasen är 300 ggr så potent växthusgas som koldioxiden.

* Vi avsätter 10 miljoner kronor för projektet med biogasbåtar för kollektivtrafik i Stockholms inre vatten.

* Bränslecellsbussarna som försvinner ska ersättas med hybridbussar som drivs av el och förnyelsebara bränslen.

* En förstudie ska genomföras om möjligheten att inglasa tunnelbanestationer under jord för att minska partikelhalten.

* En ny kostpolicy kommer inom kort att tas i fullmäktige som bland annat syftar till en minskad klimatpåverkan både inom jordbruks- och transportsektorn.

* Användningen av dubbdäck förbjuds inom landstinget och möjligheten att enbart använda däck som är fria från HA-oljor ska utredas.

* En policy för elektromagnetisk strålning/fält ska tas fram, för att göra våra verksamheter tillgängliga för alla även de elöverkänsliga.

* Arbetet med att göra kollektivtrafiken tillgänglig för rullstolsburna snabbas på.

* "Allergizoner" i tunnelbanevagnar och bussar införs.

* Vad gäller WÅAB ska diesel miljöklass 1 nu användas som bränsle även i entreprenörernas fartyg (i WÅABs egna används redan diesel miljöklass 1). Under 2006 ska ett försök med syntetisk diesel utföras. Dessutom ska höga miljökrav även fortsättningsvis ställas vid inköp av nya fartyg.


För mer information, ring miljölandstingsråd Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16.


Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll