Marine Stewardship Council

Miljön viktigare än plånboken när vi väljer fisk

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 06:39 CEST

Att bidra till levande hav är viktigare än både pris och varumärke när vi köper fisk, anser 75 procent,. Vi kan gå så långt som till att byta till en annan fiskart – bara den är hållbart fångad. Det visar den största globala undersökningen som gjorts om människors attityder till konsumtion av fisk och skaldjur.

– Att så många är beredda att ändra shoppingvanor för att skydda haven är goda nyheter för oss som jobbar med miljömärket MSC. Det visar på en tydligt ökad medvetenhet hos konsumenter, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och östersjöregionen.

Allt fler väljer miljömärkt

Idag köper 83 procent av de svenska hushållen fisk regelbundet. Av dessa har viljan att köpa miljömärkt fisk ökat, då 41 procent säger att de köper mer miljömärkt fisk idag än för ett år sedan.

Tre fjärdedelar av fiskkonsumenterna anser att för att rädda haven, ska vi enbart konsumera fisk och skaldjur från hållbara bestånd. Två tredjedelar litar mer på en produkt som har ett miljömärke och anser även att varumärken ska ha ett miljömärke från en oberoende organisation för att uppfattas som trovärdigt.

– Trovärdigheten för MSC:s miljömärke är viktig. MSC är en oberoende icke vinstdrivande organisation som vill ge konsumenten makt att gynna yrkesfiskare som fångar hållbart. Genom att välja det blå miljömärket vet man att fisken kommer från livskraftiga bestånd, säger Minna Epps.

Vi öppnar plånboken – om fisken är hållbart fångad

Två tredjedelar av fiskkonsumenterna svarade att de föredrar miljömärkt fisk där det är möjligt. Snittet i världen ligger bra mycket lägre, där endast hälften svarade att de föredrar miljömärkt fisk. I Sverige är vi även beredda att öppna plånboken - om fisken är hållbart fångad kan vi tänka oss att betala 11 procent mer för den.

Svenska fiskkonsumenter sticker ut

Över hälften av alla svenskar känner igen miljömärket MSC, vilket är högre än de övriga 20 länderna där genomsnittet för kännedom ligger på 37 procent. Av de svenskar som känner igen miljömärket säger sig 81 procent köpa miljömärkt, vilket är mycket högt. För de andra länderna är snittet 58 procent. Det visar sig även att 74 procent är beredda att gå så långt som till att byta till en annan fiskart – bara den är hållbart fångad. Av de övriga 20 länderna kan i snitt 68 procent tänka sig att gå så långt.

Kvinnor och äldre bryr sig mest

71 procent av kvinnorna i Sverige är mycket benägna att välja miljömärkt. När det gäller männen, är deras ambition betydligt lägre, då bara 62 % säger sig välja miljömärkt. Men även åldern spelar in – de över 55 år håller med om att vi bara ska äta fisk från ett hållbart fiske hållbar källa (78%), jämfört med de mellan 18-34 år (72%).

– Vi har fått många värdefulla insikter från undersökningen och kommer jobba vidare bland annat med den yngre målgruppen för att öka intresset och förståelsen för MSC:s miljömärke, säger Minna Epps.

16 000 personer tycker till om fisk

Undersökningen är den största någonsin som gjorts om människors attityd till konsumtion av fisk och skaldjur, fler än 16 000 tillfrågades i 21 länder spridda över fyra kontinenter. Undersökningen har genomförts av ett oberoende företag på uppdrag av MSC. Frågorna kretsar kring människors oro för haven, inställning till miljömärkningar, förtroendet och kännedom för MSC:s miljömärke.

Läs MSC:s konsumentundersökning här.

För mer information kontakta:

Linda Sörnäs, kommunikationschef MSC Skandinavien & östersjöområdet, linda.sornas@msc.org eller telefon 0738-022503.

Om MSC

Marine Stewardship Council (MSC) är en internationell icke-vinstdrivande organisation vars vision är ett levande hav med fisk för både denna och kommande generationer. Därför har MSC ett miljömärknings- och certifieringsprogram för hållbart fiske. Mer än 250 fisken i över 30 länder är certifierade enligt MSC:s standard. Dessa fisken fångar nästan nio miljoner ton fisk och skaldjur årligen, vilket motsvarar nära 10 procent av den årliga globala fångsten. Mer än 26 000 fisk- och skaldjursprodukter världen över bär MSC:s miljömärke. För mer information besök www.msc.org/se