E.ON Sverige AB

Miljön vinnare när E.ON bygger vindkraft utanför halländska Torup

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 07:00 CET

E.ON bygger sex nya vindkraftverk utanför samhället Torup i Halland. Vindkraftverken kommer att producera omkring 42 GWh förnybar el, vilket motsvarar hushållsel för omkring 9000 hem.

- Jag är glad att vi med de här sex verken nu fortsätter att öka produktionen av förnybar el i södra Sverige, säger Mark Porter, VD på E.ON Vind och tillägger att bara de här verken sänker utsläppen av koldioxid med cirka 30 000 ton.

De sex vindkraftverken i Örken har tillsammans en installerad effekt på omkring 15 MW förnybar energi, vilket motsvarar hushållsel till omkring 9 000 hushåll.
Bygget av tillfartsvägar påbörjas strax efter årsskiftet. Därefter följer konstruktion av fundament och dragning av kablar. Själva verken beräknas resas under sommaren 2012 för att kunna börja producera el under sen höst samma år.

- Örken ligger i linje med vår strategi att öka mängden förnybar elproduktion i Sverige, säger Mark Porter och berättar att E.ON Vind arbetar med fler än 40 vindkraftprojekt i olika faser i hela Sverige.

Projektområdet ligger mitt emellan Torup och Oskarsström och börjar cirka 6,5 km söder om Torup i Hylte kommun och sträcker sig söderut in i Halmstad kommun. Närmaste samhälle är Fröslida som ligger intill väg 26, drygt två km väster om projektområdet.

Vindkraftverken är tänkta att placeras i en linje från norr till söder, tre av verken i Hylte kommun och resterande tre i Halmstad kommun.
Projektet är planerat att lokaliseras till två höjder som når cirka 175 meter över havet, att jämföra med Fröslida som ligger på cirka 75 meter över havet. Marken används i dagsläget främst för skogsbruk och jakt.

Den totala investeringen ligger på dryga 250 miljoner SEK.

För mer information kontakta E.ON Vinds Henrik Malmberg, telefon 0703 - 75 55 56, eller Mattias Hennius, telefon 0705 - 19 18 92.

E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag, med verksamhet i Europa, Ryssland och Nordamerika. E.ON har cirka 4 000 medarbetare i Norden och omsatte under 2010 cirka 43 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerar 58 miljarder i Norden mellan 2006 och 2013.