Vetenskap och Folkbildning

Miljönämnden i Mora och Orsa blir Årets förvillare 2011

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2012 08:48 CET

Föreningen Vetenskap och Folkbildning utser Miljönämnden i Mora och Orsa till  Årets förvillare 2011. Skälet är att miljönämnden bortsett från vetenskaplig kunskap i hanteringen av så kallad elöverkänslighet.

- Vi förnekar inte att människor lider, men vetenskapligt sett kan inte åtgärder som att rikta om mobilmaster hjälpa mot den här problematiken, säger föreningens ordförande Martin Rundkvist. Det finns inget som tyder på att problemen beror på elektromagnetisk strålning, men det har miljönämnden struntat i. Att slösa bort offentliga medel på pseudovetenskap tycker vi är klandervärt.

I riksdagen finns ledamöter som stöder miljönämndens linje, vilket Vetenskap och Folkbildning ser som oroväckande. Miljöpartiets Mats Pertoft sitter i styrelsen för Elöverkänsligas riksförbund och har offentligt gått ut med stöd till nämndens ovetenskapliga åtgärdsförslag.

- Politiska beslut bör fattas med hänsyn till hur verkligheten ser ut, säger Martin Rundkvist.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) delar sedan 1987 ut utmärkelserna ”Årets förvillare” och ”Årets folkbildare”. Syftet är att bekämpa felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Förvillarutmärkelsen har tidigare år gått till bland andra förespråkare för homeopatiska preparat och förnekare av människans bidrag till klimatförändringarna. Här finns hela listan: http://sv.wikipedia.org/wiki/Årets_förvillare   

Motivering till årets utmärkelse:

Sedan 2006 har miljönämnden hanterat ett klagomål innefattande krav om att kommunen skulle se till att mobiloperatörer minskade strålningen från sina master. Strålningen sades orsaka en rad hälsoproblem. Miljönämnden har lagt stora resurser på att utreda kravet utan att ta hänsyn till att radiovågor aldrig har kunnat visas orsaka överkänslighetsreaktioner när man gjort kontrollerade vetenskapliga försök. I stället har miljönämnden hävdat att forskningsläget skulle vara oklart och att samband inte kan uteslutas. Man har också hänvisat till en vetenskapligt undermålig rapport i ämnet. Nämnden har inte fäst något avseende vid att läkare inte kunnat hitta något fysiskt fel på den klagande.

Miljönämnden i Mora och Orsa har okritiskt tagit juridisk och informationsmässig hjälp i ärendet av en person som hänvisat till undermåliga rapporter och anekdoter. Denne har samarbetat med 2004 års Förvillare, docent Olle Johansson. Nämndens felaktiga utredning ledde till att man beslöt kräva omriktning av mobiltele-, radio- och tevesändare.

Folk som tror sig vara elöverkänsliga upplever i regel verkliga symptom. Det finns starkt vetenskapligt stöd för att upplevd elöverkänslighet inte beror på elektromagnetiska fält eller elektromagnetisk strålning. Orsaken är i stället vanligen psykosomatisk. Man gör inte de drabbade en tjänst genom att i strid mot medicinsk vetenskap acceptera deras tolkning.

Myndigheters arbete skall vila på vetenskaplig grund och inte på löst tyckande. I detta ärende har miljöförvaltningen inte kontrollerat om den klagandes påståenden kunde ha någon saklig grund, utan år efter år drivit ett ärende som aldrig kunde leda någon vart. 
 
Mer information om forskning kring elöverkänslighet finns här:  
http://www.vof.se/folkvett/20102vad-vet-vi-idag-om-eloverkanslighet  

Vetenskap och Folkbildnings debattartikel i SvD om förvillarutmärkelsen 2011: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-utser-vi-en-miljonamnd-till-arets-forvillare_6744769.svd
 
Kontakt: Martin Rundkvist, ordförande i Vetenskap och Folkbildning  

070-929 56 28 martin.rundkvist@gmail.com

Pressbild: http://imageshack.us/photo/my-images/189/martinra.jpg/   

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har sedan 1982 arbetat för kritiskt tänkade och mot pseudovetenskap genom att upplysa om vetenskapens metoder och resultat. Det sker genom föreläsningar, diskussisonsträffar, tidskriften Folkvett, utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare, samt via webbforumblogg m.m