Lappland Goldminers AB

Miljööverdomstolen ger klartecken för Fäboliden

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 13:15 CEST

Miljööverdomstolen meddelade idag sitt beslut avseende Lappland Goldminers AB:s gruv- och processverksprojekt vid Fäboliden i Lycksele kommun i Västerbottens län. Beslutet ger Lappland Goldminers tillstånd att fullt utveckla och driva projktet. Fäboliden med planerat processverk ligger centralt i den så kallade Guldlinjen där Lappland Goldminers sedan tidigare innehar fler projekt med potential att utvecklas till lönsamma gruvor.

Lappland Goldminers erhöll i december 2007 tillstånd från Miljödomstolen i Umeå för en verksamhet som omfattade anläggning och drift av en gruva och ett processverk i Fäboliden. Tillståndet överklagades till Miljööverdomstolen av tre fritidsboende och Naturvårdsverket. Naturvårdsverket överklagde tekniska lösningar och säkerhet i efterbehandlingen men inte projektet i stort.

Den 30 maj 2008 beviljade Miljööverdomstolen ett verkställighetsförordnande angående tillstånd att anlägga och driva en gruva i Fäboliden. Det första spadtaget i projektet, som beräknas bli en av Europas största guldgruvor, togs den 25 juni 2008.

- Vi är mycket tillfreds med det slutliga tillståndet som Miljööverdomstolen nu gett oss. Fäboliden är flaggskeppet och ett viktigt nav i vår verksamhet och vi avser att nyttja processverket för fler gruvor. Vi intensifierar nu arbetet kring projektet, säger Karl-Åke Johansson.

- I och med miljööverdomstolens beslut har vi nu en viktig pusselbit för att slutföra finansieringen av projektet i Fäboliden. Vårt mål är i första hand att uppdatera lönsamhetsstudien och sedan söka en finansiering som är långsiktigt fördelaktig för bolaget och ägarna. Priserna på gruvutrustning och tjänster nådde en topp i våras och är nu väsentligt lägre vilket förbättrar kalkylerna. Genom att tillståndsprocessen har varit så utdragen har bolaget dessutom satsat på förvärv av Pahtavaara i Finland och Blaiken i Sverige. Bolaget har beslutat att utveckling av Fäboliden sker parallellt med arbetet för lönsam drift vid dessa produktionsområden, avslutar Karl-Åke Johansson.

Domen från Miljööverdomstolen

Lappland Goldminers har tidigare publicerat en lönsamhetsstudie för Fäbolidens guldprojekt som kan hämtas på:www.lapplandgoldminers.se.

För ytterligare information:

Karl-Åke Johansson, VD
Tel: 0950-275 01, 070-625 22 57
karl-ake.johansson@lgold.se

Tomas Björklund, styrelseledamot
Tel: 070-662 35 35
tomas.bjorklund@lgold.se

Besök även: www.lapplandgoldminers.se

Om Mangold Fondkommission www.mangold.se

Om Bolaget

Lappland Goldminers AB är ett prospekteringsbolag och producerande gruvföretag. Bolaget är listat på handelsplatsen First North under kortnamnet GOLD, med Mangold Fondkommission AB som Certified Adviser, samt på OTC listan i Norge. Lappland Goldminers har säkrat ett antal guldfyndigheter längs Guldlinjen i Västerbotten. Bolagets strategi är att utveckla ett lönsamt producerande guldbolag med centralt lokaliserade processanläggningar i Fäboliden och Blaiken i Sverige, Haveri-trakten i södra Finland och i Pahtavaara i norra Finland, som försörjs av malm från en eller flera gruvor genom egen prospektering alternativt ackvisition. Lappland Goldminers är medlem i SveMin, Föreningen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag.