Banverket

Miljööverdomstolen skall lämna besked om Hallandås

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2003 16:22 CEST

Fredagen den 17 oktober kommer miljööverdomstolen att meddela dom för Hallandsåstunnelns byggskede. Med anledning av detta anordnar Banverket en presskonferens på projektet.

Den 14 februari i år gav miljödomstolen i Växjö Banverket ny miljödom för ett fortsatt bygge av tunneln genom Hallandsås. Domen innebär tillstånd för projektet att leda bort maximalt 100 liter vatten per sekund under tunnelns byggtid. Bortledningen av vatten är kopplad till villkor om hur bortledningen ska ske och kontrolleras. Domen överklagades av ett antal fastighetsägare på åsen. Den 26 maj beslöt Miljööverdomstolen att behandla de överklaganden som lämnats in och under tiden inhibera tillståndet. Inhibition innebär att tillståndet inte får utnyttjas så länge domstolen behandlar frågan. I början av september genomförde miljööverdomstolen under fyra dagar syn och förhandlingar på plats i Båstad.

I morgon fredag lämnar miljööverdomstolen sitt besked. Beskedet beräknas komma till Banverket strax efter klockan 11 och läggs ut på Banverkets webbplats så snart som möjligt.

Banverkets projektledning kommer att gå igenom domen och därefter lämna sina första kommentarer och svara på frågor.

Tid
17/10 klockan 14.00

Plats
Tunnelutställning Hallandsås, Banverkets projektkontor, Båstad