Sportfiskarna

Miljöorganisationer lanserar 10 krav för att rädda haven

Pressmeddelande   •   Maj 12, 2002 14:04 CEST

Överfisket håller på att tömma haven. De flesta av de kommersiellt viktiga fiskbestånden inom EU är överfiskade. Stödet till de stora fiskeflottorna har lett till att alltför många båtar dammsuger haven efter allt färre fiskar. Både fiskenäringen, konsumenterna och fisken i havet är förlorare om ingenting görs. Landets ledande miljöorganisationer och sportfiskare lanserar nu ett tiopunktsprogram för att rädda fisket.

-Det är hög tid att lägga om kursen. Efter många år av misslyckad fiskepolitik som förött haven krävs helt nya tag. Framtidens fiskeripolitik måste bygga på ett långsiktigt nyttjande och inte ett kortsiktigt cyniskt rävspel. Vårt tiopunktsprogram är en inbjudan till regering, myndigheter och yrkesfiskare att samarbeta om havens framtid, säger Coalition Clean Baltic (CCB), Greenpeace, Naturskyddsföreningen (SNF), Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund och Världsnaturfonden WWF som står bakom kraven.

De tio punkterna går i korthet ut på att försiktighetsprincipen ska vara vägledande och fisket anpassas till vad ekosystemen tål. Stoppa utfiskningen och anpassa kvoterna efter forskarnas rekommendationer från Internationella Havsforskningsrådet. Inför flerårsförvaltning av fiskbestånden, stoppa fisket av fiskungar, minska fiskeflottorna och inrätta flera fredade områden utan fiske. Förbjud drivgarnsfisket och flytta ut trålfisket från kusten. Avveckla de skadliga subventionerna till storskaligt fiske, stimulera miljöcertifiering och stöd EU-kommissionens förslag till fiskerireform, uppmanar de fem organisationerna.

Miljöorganisationernas 10 krav för att rädda fisket:

1. Grunden för beskattning och förvaltning av fiskbestånd skall vara dels försiktighetsprincipen dels hänsyn till fiskarternas funktion i naturliga ekosystem (ekosystemansatsen).

2. Stoppa utfiskningen av haven genom att minska fisketrycket till vad bestånden klarar långsiktigt. Överskrid aldrig de nivåer som rekommenderas av Internationella havsforskningsrådet (ICES).

3. Flerårsförvaltning av fiskbestånd skall tillämpas för långsiktig beskattning och uppbyggnad av bestånden.

4. Stoppa fisket på fiskungar! Höj minimimått och utveckla selektiva redskap som minskar bifångster och fångst av icke könsmogen fisk.

5. Minska fiskeflottans storlek och kapacitet så att den anpassas till den befintliga fiskresursen.

6. Inrätta marina skyddade områden med uppgift att skydda fiskbestånd från fiske – no-take zones.

7. Förbjud drivgarnsfisket i Östersjön och flytta ut trål- och snörpvadsfisket från kusten. Avveckla allt bottentrålfiske som inte miljöprövats.

8. Avveckla de skadliga subventionerna till det storskaliga fisket. Det är fel att använda skattepengar för att föröda fiskbestånd. 9. Stimulera yrkesfisket till ett långsiktigt hållbart nyttjande av resurserna genom engagemang för miljöcertifiering.

10. Regeringen måste stödja EU-kommissionens förslag till förändring av fiskeripolitiken i uthållig riktning och verka för att nu liggande förslag till reform antas.

För frågor, kontakta:

Lennart Nyman, naturvårdsdirektör WWF, 08-624 74 31

Håkan Carlstrand, fiskevårdskonsulent Sportfiskarna, 0705-127 649

Stefan Nyström, generalsekreterare Sportfiskarna, 0708-44 88 75

Klas Hjelm, naturvårdschef SNF, 08-702 65 16

Stuart Thomson, kampanjansvarig Greenpeace, 070-253 55 41

Gunnar Norén, handläggare, Coalition Clean Baltic, 018-711 170

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 08-624 74 03, 070-629 10 77

Ellika Hermansson, pressekreterare SNF

Kontaktperson:
Håkan Carlstrand, fiskevårdskonsulent
E-post: hakan.carlstrand@sportfiskarna.se
Tel: 0705-127 649