Världsnaturfonden WWF

Miljöorganisationer uppmanar EU: Skydda havens mångfald

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 08:42 CEST

Miljöorganisationer till EUs fiskekommissionär:
-Ta skyddet av havens mångfald på allvar

Fiskesekretarietet (FISH), SNF, WWF, Greenpeace, Sportfiskarna och Coalition Clean Baltic uppmanar EU att ta skyddet av havens mångfald på allvar.

- EU måste stå fast vid reformen av den gemensamma fiskeripolitiken och inte återinföra skadliga subventioner till fiskesektorn. Dessutom krävs en bindande lagstiftning för att skydda EU:s havsmiljö samt ett förbud mot djuphavsbottentrålning på internationellt vatten, säger företrädare för de sex organisationerna.

EU:s kommissionär för fiske- och havsmiljöfrågor, Joe Borg, besöker under torsdagen och fredagen Sverige. Han träffar jordbruksminister Ann-Christine Nykvist, Fiskeriverket samt representanter för fiskenäringen. På dagordningen står diskussion om fiskekvoter, regler för att begränsa fisket och flottan samt den katastrofala situationen för många
fiskebestånd i EU:s vatten.

Sveriges miljöorganisationer, som inte fått träffa Borg under hans besök, befarar att den nuvarande kommissionen inte har viljan och styrkan att stå fast vid den tidigare fiskereformen samt internationella överenskommelser för att skydda havsmiljön och världens fiskbestånd. I dagsläget är Sverige och ett antal andra EU-länder villiga att gå längre än
EU-kommissionen och en mer "konservativ" grupp av medlemsländer.

Beslutet 2002 om att stödet för nybyggnation, modernisering och export av fartyg skulle stoppas var ett av de stora framstegen under reformen av fiskepolitiken för att minska EU:s stora överkapacitet.
Medlemsländer som Polen och Spanien arbetar hårt för att få tillbaka den här typen av subventioner.
- Vi är mycket kritiska till att kommissionen nu verkar vara beredd att kompromissa i den här frågan, säger miljöorganisationerna.

Det expanderande bottentrålfisket på djupt vatten har omedelbara och långsiktiga effekter på artrikedomen i haven. Sorgligt nog går EU idag i täten för denna miljöförstöring: EU-länderna står för cirka 60 procent av den totala rapporterade fångsten. FN-förhandlingar i New York om ett tillfälligt moratorium på internationellt vatten har nu påbörjats. Ett antal länder runt om i världen stöder ett moratorium, bland dem Sverige, Tyskland, Belgien, Nederländerna, Norge och Brasilien.

- EU har ett stort ansvar för att stoppa det destruktiva fisket, men hittills har man inte kunnat komma överens. Vi vill se Joe Borg gå i bräschen för ett moratorium.

Generaldirektoratet för miljö har tagit fram en Havsmiljöstrategi för EU och ett förslag till bindande lagstiftning. Förslaget fastnade redan i början av sommaren hos EU-kommissionen. Miljöorganisationerna kräver nu att det publiceras så fort som möjligt.

- Om kommande generationer ska kunna njuta av ett friskt hav och fortsatt nyttja de tjänster och tillgångar som havet tillhandahåller så behövs det starka åtgärder nu.

För mer information, kontakta:
Niki Sporrong, Fiskesekretariatet 08-704 44 84 eller 0708-53 12 25 Ida Udovic, Greenpeace, 0703-53 65 85 Inger Näslund, Världsnaturfonden WWF, 08-624 74 09 Klas Hjelm, Svenska Naturskyddsföreningen, 08-702 65 16 Gunnar Norén, Coalition Clean Baltic, 018-71 11 70 Håkan Carlstrand, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund, 0705-12 76 49