Miljöpartiet de gröna

MILJÖPARTIET BEGÄR DEBATT OM KLIMATET

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2006 09:49 CET

Miljöpartiet lämnar idag in en begäran om en aktuell debatt i riksdagen om klimatförändingarna.

- Riksdagen behöver en klimatdebatt nu. Det har kommit flera tunga rapporter på senare tid som visar att klimatförändringarna går fortare och får värre konsekvenser än man tidigare trott, säger Peter Eriksson.

- Världen har inte råd med regeringar som bedriver en passiv klimatpolitik.

Denna vecka kom en rapport från FN som visar att i-ländernas utsläpp ökat under 2000-talet. En rapport från det brittiska finansdepartementet har utförligt räknat på kostnaderna för klimatstörningar, och de mycket lägre kostnaderna för att göra något åt utsläppen. En sammanställning från SMHI bekräftar för första gången att klimatet har ändrats på ett märkbart sätt i Sverige. En statlig utredning visar att Sverige är sårbart för de ökande översvämningar som klimatstörningarna väntas leda till.

Nästa vecka börjar FN:s stora klimatförhandlingar i Nairobi, Kenya. USA vägrar ratificera Kyotoprotokollet, och inom EU ställs krav på att bromsa klimatpolitiken för att värna om konkurrenskraften.


Begäran om aktuell debatt samt länkar till ovan nämnda rapporter finns på vår hemsida www.mp.se.


Kontakt: Peter Eriksson 070-524 87 76
Caroline Kling, pressekreterare 08-786 57 80