Stockholms stad

Miljöpartiet begär överprövning av Riksåklagarens beslut om nedläggning av Södra länken ärendet

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2004 17:01 CEST

Miljöpartisten Yildiz Kafkas polisanmälde Vägverket/ Region Stockholm i oktober 1999 för misstänkt miljöbrott och begärde att störningarna från Vägverkets aktiviteter vid Södra länken skulle prövas enligt miljöbalken/brottsbalken. Förundersökningen lades ner och har sedan tagits upp igen. Efter nästan fem års långdragna undersökningar och byte av ansvarig åklagare har nu ärendet lagts ner.

Riksåklagarens skäl för nedläggning av ärendet är för mig obegripligt. Man hänvisar i beslutet till den gamla miljölagstiftningen trots att vi sedan 1998 har en ny miljölagstiftning, Miljöbalken. Större delen av projektet har genomförts under tiden Miljöbalken var gällande. Dessutom finns det flera ohållbara argument som leder till detta beslut som gör att en överprövningsbegäran är nödvändigt, säger Yildiz Kafkas (mp).

Vägverket har, trots sina finformulerade miljöprogram inte följt sin egen policy. Inget evakueringsprogram existerade. Först att efter uppemot 20 bostäder längs Södra länken fick omfattande skador och arbetet var nästan klart talades det om en evakueringsplan som inte många längre hade behov av. Men någon ersättning för de redan skadade husen vill Vägverket inte kännas vid.

Yildiz Kafkas anser att hela hanteringen av Södra länken projektet från tjänstemännen till politiker och högre jurister är felaktig. Man har satt Miljöbalken helt ur spel för att hinna med motorvägsbygget så fort som möjligt. Detta för att undvika extra kostnader p.g.a. projekttidens förlängning.

- Södra länken byggnationen visat tydligt att när det är frågan om ekonomiska kalkyler får miljöhänsyn vika undan, fortsätter Yildiz Kafkas. I själva verket skulle en bättre planering från Vägverkets sida förebyggt mycket lidande för de närboende och inte behövt kosta så mycket. Vi har numera särskilda Miljödomstolar just för att ge miljöfrågorna större prioritet, men Riksåklagarens beslut om att efter snart fem års tänkande lägga ner anmälan på dåligt uppbyggt underlag ger en känsla av att även Miljödomstolarnas kompetens och resurser bör ses över.

- Jag tänker inte släppa taget i detta ur miljösynpunkt principiellt viktiga ärende och tänker inom kort begära överprövning av Riksåklagarens beslut säger Yildiz Kafkas avslutningsvis.

För ytterligare information:
Yildiz Kafkas (mp) 0708-26 80 31, 08-34 34 59