Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet begär riksdagsdebatt om fattiga barn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 11:29 CET

Miljöpartiet de gröna lämnar i dag in en begäran om aktuell debatt i riksdagen med anledning av Rädda Barnens rapport om ökande banfattigdom i Sverige. 
- Det är en skamfläck för ett civiliserat samhälle att antalet fattiga barn ökar markant. Det ska inte vara så att föräldrar ska behöva välja mellan mat eller glasögon till sina barn, säger Mikaela Valtersson, ekonomisk talesperson. 

- Regeringens försämringar av trygghetssystemen visar sig nu i verkligheten. Ekonomisk stress är en viktig faktor bakom försämrad hälsa, inte minst gäller det fattiga barnfamiljer, säger Gunvor G Ericson, folkhälsopolitisk talesperson.

Hela begäran finns bifogad nedan: 

FÖR VIDARE INFORMATION:
Mikaela Valtersson, 070-212 91 77
Gunvor G Ericson, 070-795 22 80
Kristoffer Talltorp, pressekreterare, 070-925 18 93


Begäran aktuell debatt om barnfattigdomen

I en ny rapport från Rädda Barnen beskrivs situationen för barn som lever i fattiga familjer. Rapporten är omfattande och tydlig: utvecklingen går åt fel håll. Mellan 2007 och 2008 ökade antalet barn i ekonomisk fattigdom från 10.9 till 11.5 procent. Det är tydligt att allt fler barn inte får samma chans som sina kompisar och klasskamrater.

Långt ifrån alla som växer upp med ensamföräldrar lever i fattigdom. Men problemet ökar. Mellan 2004 och 2010 ökade barnfattigdomen från 8 till 13 procent. Detta gäller EU:s definition av så kallad relativ fattigdom, dvs vem som är fattig i relation till sin omgivning. 

Siffran för det som kallas absolut fattigdom, dvs den nivå som kommunernas försörjningsstöd inte får understiga, så lever idag ca 220 000 barn i absolut fattigdom. Det är fler än som bor i hela Uppsala. Enligt Rädda Barnens rapport är det en ökning med 10 000 barn.

En stor del av de fattigaste familjerna består av ensamstående föräldrar, har allt oftare rötterna utomlands, lever mer trångbott och har sämre hälsa som följd av ekonomisk stress. Trots politiska ambitioner om motsatsen så vräks än idag barnfamiljer.

Den ökande barnfattigdomen är tyvärr inget nytt. Både under socialdemokratiska och borgerliga regeringar har den ökat. Rädda Barnens nya siffror visar på en alarmerande ökning och ställer krav på oss politiker att på allvar diskutera hur vi ska kunna vända utvecklingen. 

Miljöpartiets riksdagsgrupp begär mot denna bakgrund en aktuell debatt om barnfattigdomen i Sverige. 

Mikaela Valtersson, gruppledare
MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook