Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet frågar miljöministern: Är förbifarten laglig?

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 11:02 CET

Miljöpartiets Karin Svenson Smith lämnar idag in en fråga till miljöministern med anledning av uppgifterna om att partikelhalterna i förbifart Stockholms vägtunnel beräknas bli mycket höga

I SvD idag den 16 december framgår att halterna av partiklar kommer att bli 4000 mikrogram per kubikmeter i rusningstid i snitt över året, vilket är 10 gånger högre än i Södra länken och 100 gånger högre än Hornsgatan. Enligt expertuppgifter bör partikelhalter över 400-800 mikrogram per kubikmeter inte överstigas i tunneln.

- Regeringen gav klartecken till förbifarten i september. Nu måste de svara på hur de ska hantera detta, säger Karin Svensson Smith

- Den fråga man måste ställa sig är om det ens är lagligt att ha trafik i tunneln med tanke på EU:s miljökvalitetsnormer, att tunneln blir en hälsofara tycks i alla fall stå klart, säger Karin Svensson Smith

FÖR VIDARE INFORMATION:
Karin Svensson Smith, 070-343 95 15
Ulf Söderström, pressekreterare, 070-730 62 10

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
Riksdagen, Mynttorget 2, 100 12 Stockholm
08-786 40 00 (växel)
Läs mer om grön politik: www.mp.se
Se också: www.youtube.com/miljopartiet och www.twitter.com/miljopartiet