Miljöpartiet de gröna i Västernorrland

Miljöpartiet har antagit sitt regionala valmanifest

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2014 17:52 CEST

PRESSINFORMATION
20140518


Miljöpartiet de gröna i Västernorrland har arbetat fram ett regionalt valmanifest: 

Ett grönt Västernorrland 2014-2018 - en hållbar region med livskvalitet

Representanter från länets kommunavdelningar antog manifestet på sitt länsmöte i Sundsvall idag den 18 maj 2014.

Manifestet utgår ifrån det länspolitiska program som antogs i vintras. Det programmet har arbetats fram av en redaktionsgrupp som besökt lokalavdelningar för att fånga upp viktiga och angelägna aspekter i den gröna politiken. Genom ett brett remissarbete är program och manifest väl förankrade hos Miljöpartiets medlemmar i Västernorrland.

- Vi lever i en spännande tid där Västernorrland har goda möjligheter att utföra den ekologiska, ekonomiska och sociala omställning som är så viktig för framtiden. Västernorrland ska vara en livskraftig, hållbar region med livskvalitet dit människor väljer att flytta, säger Amanda Lind, sammankallande i Miljöpartiets länsavdelning.

För varje politikområde i manifestet kan man läsa om vision och konkreta punkter som illustrerar hur visionen ska uppnås.

För en hållbar omställning av Västernorrland fokuserar Miljöpartiet på följande områden:
Regional utveckling i hela Västernorrland
Hälsolänet Västernorrland
Välmående landstingsorganisation och friska medarbetare
Kultur och kreativitet
Hållbara transporter, hållbart resande
Ren energi - god miljö

Miljöpartiet i Västernorrland vill 2014-2018 prioritera  stora infrastrukturfrågor som dubbelspår på Ostkustbanan och en fungerande förbindelse till Långsele, att utveckla strukturen för biodrivmedel och elfordon och att verka för goda möjligheter till utbildning i hela regionen.

I landstinget vill Miljöpartiet prioritera folkhälsoarbetet, satsningar på psykisk hälsa - särskilt för barn och unga- och att papperslösa ska ha rätt till både akut och planerad vård. Man vill ge de anställda ökat inflytande över sin arbetstid och verka för rätt till både hel- och deltid.

- Behovet av en modern, jämställd och jämlik hälso- och sjukvård ska tillgodoses i hela regionen och vara solidariskt finansierad. Landstinget ska också fortsätta vara en ledande aktör i miljö- och omställningsfrågor, bland annat med att främja attraktiv kollektivtrafik och moderna energilösningar, säger Eva Andersson, etta på Miljöpartiets landstingslista.


Kontakt:
Eva Andersson, 1:a på MP:s landstingslista: 070 - 228 29 18, eva.andersson@mp.se
Amanda Lind, sammankallande och språkrör MP Västernorrland: 073 - 460 46 95, amanda.lind@mp.se

Länk till valmanifestet:

http://www.mp.se/vasternorrland/just-nu/valplattformen-beslutad


Miljöpartiet i Västernorrland, Storgatan 35, 87130 HÄRNÖSAND

070-1904421