Stockholms Läns Landsting

Miljöpartiet har inte tagit ställning i frågan om SL-taxehöjning

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2003 15:17 CEST

- Miljöpartiets landstingsstämma träffas nu på söndag och ska då ta ställning till tjänstemännens budgetförslag. Det pressmeddelande som gick ut från en av (mp)s landstingspolitiker får stå för henne som ledamot i SLs styrelse och ska inte tolkas som ett uttalande från (mp) i landstinget, säger miljölandstingsråd Bengt Cedrenius (mp) och Lena-Maj Anding, gruppledare för (mp) i Stockholms läns landsting.

- Såväl kollektivtrafik som trängselavgifter är hjärtefrågor för miljöpartiet, men vi kan inte gå ut och påstå att miljöpartiet tagit ställning i enskild sakfråga i sparförslaget från tjänstemännen förrän landstingsstämman, efter debatt och under demokratiska former, tagit beslut om hur vi ska förhålla oss till sparförslaget som helhet.

För mer information:
Charlotte Pruth, pressekreterare, 070-737 44 26