Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet kräver åtgärder mot ökad lastbilstrafik

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 11:20 CET

En utredning från riksdagens utredningstjänst visar att klimatutsläppen från lastbilar ökade med 5 procent mellan september och december 2006 jämfört med samma period 2005. Miljöpartiets riksdagsledamot i trafikutskottet, Karin Svensson Smith, lämnar idag in en interpellation till infrastrukturminister Åsa Torstensson och efterlyser åtgärder från regeringen.

- Ökningen från lastbilarna under fyra månader äter upp hela den minskning som uppnåddes under Stockholmsförsöket, säger Svensson Smith.

I interpellationen frågar Svensson Smith vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att minska klimatutsläppen från godstrafiken i enlighet med riksdagens mål. Hon begär också svar på fler frågor om lastbilarnas slitage och säkerhet.

- Idag är det mer lönsamt för företag att förlägga sin produktion utomlands än i Sverige, oavsett om det innebär att de sedan får transportera exempelvis glassen med lastbil från Italien till Sverige, säger Svensson Smith.

Interpellationen och utredningen från riksdagens utredningstjänst finns att läsa på www.mp.se


Kontakt: FÖR VIDARE INFORMATION:
Karin Svensson Smith 070-343 95 15
Gunnar Lind, politisk sekreterare, 07-786 54 71