Miljöpartiet Stockholms stad

Miljöpartiet kräver åtgärdsplan för att förbättra lärarnas arbetssituation

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:46 CET

Arbetsbördan för lärarna i Stockholms stads skolor är orimlig. Det har gått så långt att Arbetsmiljöverket nu meddelar att de hotar Stockholms stad med vite på två miljoner kronor om staden inte genomför åtgärder för att minska lärarnas arbetsbelastning.

- Det här är allvarligt, ytterst riskerar lärarnas höga arbetsbelastning att drabba elevernas utbildningskvalitet. Att lärarna har en stor arbetsbörda är välkänt, men trots det har den moderatledda majoriteten inte vidtagit de åtgärder som krävs, säger Åsa Jernberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

Miljöpartiet har tidigare lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att en åtgärdsplan ska tas fram för att minska lärarnas arbetsbelastning. De administrativa arbetsuppgifterna måste minska samtidigt som lärarna måste få mer tid att möta sina elever.

- Det krävs kraftiga åtgärder för att rensa och prioritera bland lärarnas arbetsuppgifter. Vi vill att det tas fram en åtgärdsplan för att ge lärarnas arbetssituation ett ordentligt lyft, säger Ingegerd Akselsson Le Douaron (MP), ledamot i utbildningsnämnden.

Se föreläggandet från Arbetsmiljöverket samt Miljöpartiets motion till kommunfullmäktige nedan.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se