Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet kräver extra EU-nämnd

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2003 11:24 CET

Miljöpartiet kräver idag, i ett brev till EU-nämndens presidium, att nämnden kallas in för ett extra möte. Bakgrunden är det brev, med önskan om tydligare respekt för alliansfrihet i den nya EU-konstitutionen, som Sverige tillsammans med de övriga alliansfria EU-länderna sänt till EU:s ordförandeland.

- Vi har länge krävt att Sverige och de övriga alliansfria länderna samordnar sina ansträngningar och det är bra att regeringen vaknat och inser att konstitutionen och det fransk-brittisk-tyska förslaget hotar vår alliansfrihet. Men brevet som sändes till ordförandelandet innehåller också ett stycke om försvarssamarbete mellan EU-länderna som i praktiken innebär att vi ger upp alliansfriheten. Om regeringen först säger att vi ser EU som en försvarsallians, bara det att man inte vågar skriva ut det i konstitutionen av hänsyn till den nationella debatten, lär inte många lyssna på toppmötet i slutet av veckan, säger Miljöpartiets ledamot i EU-nämnden Ulf Holm.

Gustav Fridolin, suppleant i EU-nämnden som deltog i fredagens behandling:

- Vi behandlade brevet på en EU-nämnd med Laila Freivalds i fredags och jag krävde då att få se hela brevet innan vi lämnade ett godkännande. Nämnden fick inte det med motiveringen att det inte var klart utan skulle vara ett ”resultat av samrådet med EU-nämnden”. När vi nu har sett brevet ser vi att det är daterat till torsdagen, alltså dagen innan EU-nämndens sammanträde.

- Ministern undanhöll medvetet EU-nämnden brevet därför att hon visste att risken fanns att regeringen inte skulle få stöd för sin linje om man visade fram det. Därför kräver vi idag en extra EU-nämnd där Freivalds får komma och förklara skrivningen och varför man inte visade EU-nämnden den, säger Gustav Fridolin.

Begäran bifogas nedan:

Till: EU-nämndens presidium

Vi vill med detta brev framföra kravet att vi önskar att EU-nämnden sammankallas snarast möjligt. På dagordningen bör frågan om det gemensamma brev kring försvarsfrågor som Sverige, tillsammans med Österrike, Finland och Irland, författat till ordförandelandet stå.

Vid fredagens samråd med utrikesminister Laila Freivalds framförde Miljöpartiet att man ville se brevet i sin helhet men fick då till svar att brevet inte var färdigt då det skulle vara ett ”resultat av samrådet med EU-nämnden”. Samma kväll fick vi brevet distribuerat till oss av EU-nämndens kansli och kunde då se att det var daterat till den 4 december, alltså dagen innan EU-nämndens sammanträde. Brevet innehöll också en kontroversiell skrivning om gemensam solidaritet mellan EU-länderna som vi menar inte föredrogs på fredagens EU-nämndssammanträde.

Vi kan av det inträffade inte dra någon annan slutsats än att utrikesministern medvetet undanhöll EU-nämnden brevet därför att hon var rädd för att hela brevet inte skulle vinna nämndens stöd. Mot bakgrund av det finner vi det lämpligt att EU-nämnden sammankallas för en diskussion med utrikesministern om det inträffade och för att klargöra Sveriges linje i frågan om vilka skrivningar kring försvar som bör finnas i den nya EU-konstitutionen.

Ulf Holm
Ledamot EU-nämnden (mp)

Gustav Fridolin
Suppleant EU-nämnden (mp)

Ulf Holm 070-576 26 49
Gustav Fridolin 070-274 00 82