Miljöpartiet de gröna

MILJÖPARTIET KRÄVER MILJÖPOLICY FÖR RIKSDAGSARBETET

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 14:23 CET

Mikaela Valtersson, gruppledare för miljöpartiets riksdagsledamöter, lämnar idag förslag till riksdagsstyrelsen om att utarbeta en miljöpolicy för riksdagens arbete. Förslaget har tidigare lagts fram i en motion av Miljöpartiets riksdagsledamot Karin Svensson Smith.

- De flesta stora företag har en övergripande miljöpolicy. Det är högst rimligt att också riksdagen har rutiner kring vilken miljöhänsyn vi tar i vårt arbete, säger Valtersson.

Valtersson ber riksdagsstyrelsen att särskilt se över riksdagsutskottens resor som till stor del är utomeuropeiska. Flera av utskotten har de senaste åren rest till Kina, USA, Sydamerika och Indien.

- Riksdagen måste ha lika höga krav på sig själva som vi har på andra när det gäller att minska miljöbelastningen. Det tillhör riksdagsledamöternas jobb att resa och därför är det av särskild vikt att det finns en bra miljöpolicy kring detta, säger Svensson Smith.

Miljöpartiet föreslår också att inköp av datorer och livsmedel, energianvändning och avfallshantering ska ses över.

Läs brevet till riksdagsstyrelsen och motionen på www.mp.se


Kontakt: FÖR VIDARE INFORMATION:
Mikaela Valtersson, gruppledare och riksdagsledamot i finansutskottet för Miljöpartiet de Gröna, 070-21 29 177
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot i trafikutskottet för Miljöpartiet de Gröna, 0703-43 95 15
Annika Jacobson, pressavdelningen, 08-786 43 35