Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Miljöpartiet kritiserar organisationsförändring med ökad moderat bolagsstyrning

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 18:51 CET

Miljöpartiet de gröna i Helsingborg har idag reserverat sig mot beslutet att godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv för Helsingborgs stads Förvaltnings AB. Beslutet ändrar HSFAB’s roll som ägare från att vara förvaltande till att vara betydligt mer styrande. Därmed inleds en påtaglig ändring i stadens organisation eftersom ägarstyrningen framöver även omfattar Helsingborgs stadsteater och Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus, som idag ligger under Kulturnämnden.

Ägarstyrningen för de kommunala bolagen som har HSFAB som moderbolag ligger idag på Kommunfullmäktige eller är i viss mån delegerad till någon facknämnd. Miljöpartiet menar att ägarstyrningen såsom den är organiserad idag är tillfredsställande. Att överlåta styrningen åt HSFAB’s styrelse innebär ytterligare en styrnivå mellan fullmäktige och bolagen. Mot bakgrund av styrelsens sammansättning ger detta Moderata Samlingspartiet (M) ett oproportionerligt stort inflytande över stadens bolag (fem av åtta ledamöter är från M).

Miljöpartiet vill värna om kreativa och starka kommunala bolag med engagerade styrelser som löser sitt uppdrag enligt de ägardirektiv som har fastställs av fullmäktige eller facknämnd. I synnerhet kulturbolagen måste skyddas mot den tilltagande centralstyrningen och istället få verka på armlängds avstånd från sin huvudman.


För kontakt och mer information:

Michael Mania (MP), kommunalråd, 0735-716447
Lars Dalesjö (MP), vice ordförande i Helsingborgs stadsteater, 070-5812784