Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet kritiskt till kommissionens förslag om torsken

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 12:49 CET

Det är oansvarigt av EU-kommissionen att inte lyssna på forskarnas rekommendation om torskfiskestopp i Nordsjön och Skagerak nästa år. Det säger Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand.

Igår kom EU-kommissionen med sitt förslag till fiskekvoter för Nordsjön och Skagerak. Man väljer att inte följa de rekommendationer som forskarna i internationella havsforskningsrådet ICES har gett om totalt fiskestopp.

Om ett par veckor ska ministerrådet fatta beslut.

- Vi vet att torsken i Nordsjön och Skagerak ligger långt under säkra nivåer. Den riskerar att slås ut helt. Det är oansvarigt av kommissionen att i det läget inte lyssna på forskarnas rekommendationer och föreslå ministerrådet de åtgärder som behövs. Detta riskerar att förvärra situationen i framtiden, säger Maria Wetterstrand.

- Hur vi sköter våra miljö- och resursfrågor här i den rika världen har betydelse även globalt. Hur ska vi någonsin kunna kräva av fattigare länder att de ska delta i miljöarbetet när vi själva inte anser oss ha råd eller möjligheter att göra det, säger Maria Wetterstrand.

Inger Schörling, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, och ansvarig för parlamentets miljöutskotts yttrande över torskplanen:

- Nu när frågan ligger i händerna på medlemsländerna är det viktigt att Sverige agerar. Den svenska regeringen måste utnyttja den tid som är kvar tills rådet fattar beslut om kvoterna att försöka få till stånd en hållbar lösning, och rädda det kvarvarande torskbeståndet i EU:s vatten. Följ forskarnas råd och låt försiktighetsprincipen leda besluten mot en hållbar utveckling för torskbeståndet, säger Inger Schörling.


Maria Wetterstrand, 073-701 45 45
Inger Schörling 070-584 43 48
Ulf Söderström, politisk sekreterare 070-730 62 10
Håkan Sundberg, pressekreterare till Schörling 0032 473 532 779