Miljöpartiet de gröna i Helsingborg

Miljöpartiet lyfter HBTQ-frågorna i Helsingborgs stad

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 15:43 CEST

För att en verklig förändring i fråga om intoleranta och diskriminerande attityder ska kunna komma till stånd i ett samhälle krävs aktivt arbete och samarbete. Så har skett i t ex Göteborg.

Självklart kan och ska även vi i Helsingborg göra vårt yttersta för att staden ska bli attraktiv för alla att leva och verka i. Så för att främja utveckling av  mångfalden av identiteter lyfter Miljöpartiet frågeställningar och förslag till KF:s bord.

Vi vill 
* att kriterierna för föreningsbidrag synliggörs och anpassas till lagen så att de inkluderar alla grupper som faller inom diskrimineringslagstiftningen
* att man fördjupar arbetet genom att anordna en Hearing
 
När många aktörer har fått vara med i en Hearing, t ex i form av en open space, så kan vi tillsammans skapa långsiktiga förutsättningar för att Helsingborg ska bli en öppnare och därmed mer kreativ och rättvis stad att leva i.


För mer information:
 
Annika Román (MP) 0732 - 31 19 25


Motion om att anordna en Hearing i HBTQ-frågor 140423

Motion om att anpassa reglerna för föreningsbidrag till gällande lagstiftning140508

Interpellation till Socialnämndens ordförande Anders Lundström omverksamhetsbidrag till föreningar som driver HBTQ-frågor140508