Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet presenterar en ny skolmotion: Öka friheten för kommunala skolor

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 14:23 CEST

ÖKA FRIHETEN FÖR KOMMUNALA SKOLOR

Regeringens förslag till ny skollag som varit på remiss under sommaren innebär en ökad detaljstyrning av skolor. Istället bör alla skolor kunna arbeta med stor frihet, fristående såväl som kommunala. Det anser Mikaela Valtersson, Miljöpartiets talesperson i skolfrågor.

I den skolmotion som Miljöpartiet lämnar in idag finns en lång rad förslag för att förbättra den svenska grundskolan. Många av förslagen rör skollagen och kommer också att vara aktuella i de fortsatta förhandlingarna om skollagen som ska äga rum mellan Miljöpartiet och regeringen samt Vänsterpartiet.

- De viktigaste frågorna för oss i de fortsatta samtalen är att öka friheten för de kommunala skolorna genom att avskaffa timplanen, ge möjlighet att arbeta efter alternativa pedagogiker i större utsträckning samt ge frihet att inom 10 % av grundskolans tid ha egna ämnen. Kommunala skolor bör få liknande frihet som friskolor idag har, säger Mikaela Valtersson.

Då man ökar friheten är det också viktigt att säkra kvaliteten och därför vill Miljöpartiet stärka skolverkets möjligheter att agera mot skolor som inte följer de bestämmelser som finns. Skolverket ska kunna bötesfälla skolor som inte följer skollagen eller inte åtgärdar brister.

- Vi vill också för att stärka elevernas rättsäkerhet genom att ge de möjlighet att överklaga betyg och åtgärdsprogram. Det är viktigt att en ny skollag innehåller dessa förbättringar.

Fler förslag i motionen är förbättrad arbetsmiljö, alternativ till dagens betygssystem, flexibel skolstart, stärkt elevinflytande och jämställdhet i skolan.

Motionen hittar du på www.mp.se/gronpolitik

Kontakt:
Mikaela Valtersson 070-212 91 77
Ia Genberg, politisk sekreterare 0733-79 68 48