Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet: Riv upp datalagringsdirektivet

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 15:55 CET

Idag har en lagrådsremiss presenterats om datalagringsdirektivet som regeringen planerar att implementera i svensk lag. Miljöpartiet anser att regeringen istället borde arbeta för att direktivet rivs upp i sin helhet, alternativt omförhandlas. 
- Direktivet innebär en övervakning av kommunikation av sällan skådat slag. Intrånget i den personliga integriteten är så grov att direktivet borde rivas upp, säger Maria Ferm, ledamot i Justitieutskottet för Miljöpartiet de gröna. 

Miljöpartiet har lagt en motion med förslag på hur direktivet kan stoppas. 

- EU-kommissionen har aviserat en översyn av direktivet till i mars, flera länder har också sett problem med att implementera direktivet. Sveriges regering bör samarbeta med andra länder som är kritiska till EU:s övervakningspolitik i syfte att förändra denna, säger Maria Ferm. 

För vidare information:
Maria Ferm, 073-4433378
Ulf Söderström, pressekreterare, 0707-30 62 10

Miljöpartiets motion:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&sourceid=%7BA04CEF75-B6B2-404A-8D94-F92C9A419B2F%7D

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook