Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet samlar landstingspolitiker i Hässleholm 12-13/9

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 10:26 CEST

Ett fyrtiotal ledande region- och landstingspolitiker samlas i Hässleholm i dag och i morgon. Information om Hälsoval Skåne, om framgångarna med regionens kollektivtrafik och utveckling står på programmet. Ett samråd om partiets samlande hälso- och sjukvårdspolitik genomförs också.

- Miljöpartiet vill stärka medborgarnas valfrihet, samtidigt som vi vill trygga en hög kvalitet och god tillgänglighet till hälso- och sjukvård i hela landet, säger Thomas Nihlén, riksdagsledamot i socialutskottet.

Miljöpartiets företrädare i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har avvisat förslaget från den statliga vårdvalsutredningen om fri etableringsrätt och att göra vårdval obligatoriskt för samtliga landsting och regioner i landet.

- Det är viktigt att värna landstingens och regionernas självstyre. Obligatoriska krav på vårdval är som att slå in öppna dörrar eftersom många landsting redan har inriktningen, säger Jonas Eriksson, landstingsråd i Örebro och ordförande för Miljöpartiets nätverk för landstingspolitiker.

FÖR VIDARE INFORMATION:
Thomas Nihlén, 070-633 21 22
Jonas Eriksson, 070-399 74 55
Maria Gardfjell, pressekreterare, 070-301 19 64