Miljöpartiet de gröna

MILJÖPARTIET SKÅNE PÅ FÖTTER FÖR KLIMATET

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 08:48 CEST

På fredag eftermiddag 17/4, mitt i rusningstrafiken, kommer nästan alla
kommunavdelningar i Miljöpartiet Skåne att göra en samlad aktion för
klimatet. Man står vid de stora kollektivtrafikstråken, delar ut material
och gör en enkel kunskapstävling med tre klimatfrågor till trafikanterna.

- Syftet är kanske inte i första hand att värva medlemmar, utan att
uppmärksamma skåningarna på klimatproblemen, säger Yngve Petersson,
ordförande i (MP) Skåne. Vi menar att det fortfarande är många som inte
insett vilken mobilisering på alla plan av alla i samhället som behövs.
För att vända hotbilden till goda möjligheter måste vi börja nu och alla
måste dra sitt strå till stacken. Vi ser fram mot en
energiomställningsperiod där livskvalitetsfrågorna kommer högt upp på de
politiska dagordningarna.

- Man tänker sig att Skåne belastar klimatet mest med all den
transittrafik som går norrut upp genom landskapet eller ner till
kontinenten. Men sanningen är att ca 80% av allt resande här sker inom
landskapet och med fossildrivna bilar, säger Lotta Hedström, ordförande i
Region Skånes Klimatberedning. Kunde ännu fler resa kollektivt och kunde
vi få bättre spårkapacitet, skulle utsläppen av växthusgaser minska
drastiskt konstaterar hon.

Anders Åkesson, Regionråd för Miljöpartiet i femklöverkoalitionen:

-Klimatfrågan och bättre kollektivtrafik, var något som vi i MP gick till
val på och känner att vi fått ett växande gehör för i Region Skåne.

Inför det stora COP15 mötet i Köpenhamn i höst räknar vi med att Skåne med
dess unika initiativ i frågan kan bli väl så synliga. T ex har målet att
köra regionens bussar på biogas redan 2018, en sak som redan låter tala om
sig internationellt.

För mer information:

Yngve Petersson, ordf MP-Skåne, 070-5158038, [
mailto:yngve.petersson@mp.se ]yngve.petersson@mp.se

Lotta Hedström, ordf Klimatberedningen, 0709-957390, [
mailto:lotta.hedstrom@mp.se ]lotta.hedstrom@mp.se

Anders Åkesson, regionråd Region Skåne, 044-309 32 86, [
mailto:anders.akesson@mp.se ]anders.akesson@mp.seStefan Brandt
Politisk sekreterare (mp), Region Skåne
Skånehuset 3:3
291 89 Kristianstad
stefan.brandt@skane.se
044-309 34 62
0768-87 03 47 (sms)