Idéburen skola

Miljöpartiet tar ställning för Idéburna skolor

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2012 14:19 CEST

Miljöpartiets kongress tog ett stort steg som stärker de idéburna skolornas framtid i Sverige. Äntligen gör partiet skillnad på vinstdrivna och idéburna skolor, och tar beslut som stärker de idéburna, säger Patrik Waldenström, ordförande i föreningen Idéburen skola.

Partiets beslut innebär att MP ska verka för att aktiebolag som driver skolor ska ange i sin bolagsordning att verksamhetens syfte inte är att ge vinst till fördelning mellan aktieägarna, detta för att överskott i verksamheten som huvudregel ska återinvesteras och att de vinstutdelningar som sker ska bli transparenta och lätta för tillsynsmyndigheter att granska.

Alla huvudmän för skolverksamhet måste ha en öppen redovisning av hur pengarna för skolverksamheten använts. Förbud ska finnas mot metoder som syftar till att överföra pengar från den verksamhet de är avsedda att finansiera (t ex för hög belåningsränta, lån till räntenivåer som avviker från genomsnittlig räntenivå i samhället i stort, köp av varor eller tjänster till priser som överstiger normal prisnivå).

För att ytterligare stärka de idéburna skolorna i Sverige beslutade miljöpartiets kongress att MP ska verka för att en investeringsfond skapas för att främja tillgången till kapital för ideella huvudmän inom skolväsendet.

Idéburna skolor är ofta stiftelser eller ideella/ekonomiska föreningar, men det finns även många aktiebolag som redan idag har inskrivet i sina stadgar att de inte ska dela ut vinst. Dessa skolor gynnas av miljöpartiets nya ställningstagande, säger Patrik Waldenström. För den stora merparten av små skolaktiebolag innebär miljöpartiets beslut ingen större skillnad, eftersom de har bildats och drivs av personer som ser pedagogiken, friheten i arbetet och elevernas utveckling som sin drivkraft.

De aktiebolagsdrivna skolorna får välja om de vill ändra i sin bolagsordning så att de inte längre syftar till vinst. Eller lägga ner sin verksamhet. Kraven på öppen redovisning av ekonomin gör att det blir svårt att föra pengar från skolan. Jag tolkar det som att exempelvis riskkapitalbolag inte kommer kunna äga skolor i framtiden, säger Patrik Waldenström.

Detta gäller förstås bara om politiken förverkligas, men MPs nya politik är en bra grund som borde kunna intressera andra partier. Särskilt i storstadsområdena finns omfattande erfarenheter av en överhettad skolmarknad, vilket inte gynnar vare sig elever eller skolhuvudmän. Nu förväntar vi oss att MPs ledning sätter igång att skapa majoritet i riksdagen för den nya politiken.