Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiet träffar Vattenfall i Tyskland

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 09:03 CET

Tyska och svenska parlamentariker från Miljöpartiet och Die Grünen träffas just nu i Berlin för energipolitiska samtal och för möte med Vattenfalls produktionschef Toumo Hatakka. Vattenfall måste lyssna på den tyska energidebatten, menar Åsa Romson och Lise Nordin, som är de svenska riksdagsledamöterna på plats från Miljöpartiet.

Mötet med Vattenfall handlar bland annat om den nya framtidsstrategin för koncernen som helhet, med klimatmål för minskade utsläpp till år 2020 respektive 2050. Vattenfalls utsläpp av klimatgaser (ca 95 miljoner ton) är en och en halv gång storleken på de totala utsläppen från hela Sverige (ca 60 miljoner ton). En mycket stor andel kommer från brun- och stenkolseldade kraftverk i Tyskland. Miljöpartiet har tillsammans med övriga oppositionspartier blockerat regeringens förslag att sälja ut aktieposter i Vattenfall eftersom ett minskat statligt ägande ytterligare försvagat styrningen av bolaget som är en av Europas största energiaktörer. Frågan om försäljning av Vattenfall kommer att avgöras i näringsutskottet nästa vecka.

- Vattenfalls planer på att lagra koldioxid i marken (s k CCS) från kolkraftverken i Tyskland har stött på mycket hård kritik och de tyska gröna politikerna tvivlar på om storskalig koldioxidlagring kommer kunna tillåtas i Tyskland. Då verkar det både miljömässigt och ekonomiskt dumdristigt att Vattenfall bygger så stor del av sin klimatstrategi till år 2050 på just denna teknik istället för att vara mer lyhörd för den tyska debatten och driva på omställningen bort från kol och utveckla förnybara energislag som har stor efterfrågan, säger Åsa Romson.

Lise Nordin:

- Många människor i Sverige anstränger sig i sin vardag för att minska sin klimatpåverkan. När den svenska regeringen inte styr Vattenfall bort från den kolkraft som finns i Tyskland, och som släpper ut mer koldioxid än hela Sveriges samlade utsläpp, så blir det ett hån mot de människornas klimatansträngningar, säger Lise Nordin. 

För vidare information:

Åsa Romson, riksdagsledamot och klimatpolitisk talesperson 070-818 23 57
Lise Nordin, riksdagsledamot och energipolitisk talesperson 073-967 29 90

MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook