Miljöpartiet de gröna

MILJÖPARTIET UMEÅ HAR FASTSTÄLLT KOMMUNFULLMÄKTIGELISTAN

Pressmeddelande   •   Mar 01, 2006 15:56 CET

Igår tisdag höll Miljöpartiet de Gröna i Umeå årsmöte.

Mötet valde bl.a. ledningsgrupp och fastställde valsedeln för det stundande valet.

Kommunfullmäktigelistan fastställdes av mötet enligt nedan:

1) Nina Björby, 36 år, Teaterproducent
2) Thomas Nihlén, 52 år, Alternativmedicinare/Politisk sekreterare
3) Maria Fridstierna, 26 år, Socionomstuderande
4) Alireza Mosahafi, 34 år, Elektronikmontör
5) Elisabeth Marklund, 41 år, Jurist
6) Nasser Mosleh, 40 år, Civilekonom
7) Jennifer Forsell, 27 år, Energingenjörstuderande
8) Jimmy Thorsell, 25 år, Svetsare
9) Maria Lindberg, 25 år, Miljö- och Djurskyddsstuderande
10) Solomon Tesfalidet, 45 år, Universitetslektor i kemi
11) Jonna Toftemyr Pedersen, 30 år, Egenföretagare
12) David Holloman, 34 år, IT-konsult
13) Anna-Karin Sjögren, 40 år, Studerande
14) Torbjörn Hornliden, 36 år,VD
15) KarinMalin Ekström, 25 år, Studerande
16) David Hörnström, 52 år, Överlevare
17) Mimmi Eriksson, 20 år, Studerande
18) Niklas Lindqvist, 30 år, Etnologistuderande
19) Viveka Brinck, 57 år, Egenföretagare/Lärare
20) Fredrik Granström, 18 år, Studerande
21) Gunilla Bring, 64 år, Mångsysslare

”Jag är jätteglad att få fortsätta hålla i mp Umeå i kommande valrörelse och mandatperiod. Listan innebär att vi har en bredd och kompetens inom alla områden. Dessutom tänker vi ha kul! ” Säger Nina Björby

Thomas Nihlén instämmer och fortsätter: “Efter att under lång tid engagerat mig i hälso- och sjukvårdsfrågor i landstinget känns det roligt och spännande att fått förtroendet av medlemmarna att arbeta kommunpolitiskt”

Till ny ledningsgrupp 2006/07 valdes: Nina Björby, sammankallande, Thomas Nihlén, sammankallande Jennifer Forsell (ord), David Holloman (ord) Fredrik Granström (ord), Jabar Amin (ers)

För mer information, kontakta Nina Björby 070-627 49 96 eller Thomas Nihlén 070-633 21 22

Om miljöpartiet de gröna i Umeå
Miljöpartiet Umeå verkar för ett levande, grönt och mänskligt Umeå. Vi förenar dagsaktuell politik med en helhetssyn och långsiktighet inom såväl social- och ekonomisk hållbarhet som ett ekologiskt hållbart samhälle Miljöpartiets politik utmärker sig genom att varken vara höger eller vänster, utan ett alternativ till de traditionella blockpartierna. Vi är representerade i de flesta nämnder och styrelser, där vi aktivt driver vår politik och våra visioner om ett grönare Umeå. Vi har idag fyra mandat i fullmäktige.