Miljöpartiet Stockholms stad

Miljöpartiet vill energieffektivisera Stockholms simhallar

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2013 08:42 CET

De flesta av Sveriges närmare 500 simhallar byggdes på 1960- och 70-talet. Flertalet av dessa anläggningar är idag slitna och deras  teknik- och energisystem ineffektiva. Nu vill Miljöpartiet att förvaltningen ska undersöka hur Stockholms badanläggningar kan energieffektiviseras med hjälp av exempel från andra länder. Beslut väntas tas på dagens nämndmöte.

- Förvaltningen meddelar i sitt svar på skrivelsen att de delar samma linje som Miljöpartiet i frågan, därför borde det inte vara något hinder för nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att hitta goda exempel på hur badanläggningar kan bli energieffektiva, vid nyplanering borde det här vara ett krav, säger Ewa Larsson (MP), ledamot i fastighetsnämnden.

- Vi vill att Stockholms badanläggningar ska hålla en hög kvalitet och ha en låg miljöpåverkan. Det känns som en självklarhet för ett modernt Stockholm, vi måste energieffektivera och minska kemikalieanvändningen i stadens alla fastigheter, även sim- och idrottsanläggningar, om vi ska klara de framtida klimatutmaningarna, säger Ewa Larsson.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se