Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Miljöpartiets förslag om passivhus äntligen verklighet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2009 11:26 CET

Igår fattade styrelsen i Stockholmshem beslutet att bygga bolagets första passivhus. Det är 27 lägenheter i kvarteret Trettondagen i Hökarängen som blir pilotprojekt för bolagets satsning på lågenergihus. Beslutet bygger på ett förslag från Miljöpartiet i juni 2008.

- Det är glädjande att Stockholmshem äntligen får sitt första passivhus och att bolagets ambitioner är att all nyproduktion i bolaget ska vara passivhus eller plusenergihus i framtiden, säger Rickard Nygren, styrelseledamot i Stockholmshem (MP).

Genom en närliggande panncentral kan man utnyttja överskottsvärme från solfångare på passivhusets tak. Det ger bättre ekonomi, men främst betyder det att man i detta projekt närmar sig plusenergi-huset. Alltså ett hus som över året producerar MER energi än det förbrukar.

- Särskilt roligt är det att man lägger vikt vid hur den köpta energin kommer att produceras. Man undviker el för uppvärmning eftersom det generellt är mer koldioxid-belastande, fortsätter Rickard Nygren.

Ett passivhus är så välisolerat och tätt att egenvärmen – spillvärme från belysning, apparater och människor – i princip räcker för uppvärmningen. Energiförbrukningen minskar här från normens 110 kWh/m2 ner till under 50 kWh/m2, genom god ventilation där värmen återvinns.

För mer information:
Rickard Nygren, styrelseledamot (MP) i Stockholmshem
0706-639 539
rickard.nygren@mp.se
MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs plan 1, 105 35 STOCKHOLM
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare Anna Norberg 0761- 22 97 97

Läs mer om grön politik: www.mp.se/stockholmsstad