Stockholms Läns Landsting

Miljöpartiets oppositionslandstingsråd och gruppledare (mp)

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 17:06 CET

Raymond Wigg blir oppositionslandstingsråd för miljöpartiet under den kommande mandatperioden. Han väljs vid landstingsfullmäktige imorgon. Lena-Maj Anding fortsätter som gruppledare.

- Vi kommer att fortsätta arbeta för ett långsiktigt hållbart landsting med en stabil ekonomi. För att sjukvården också i framtiden ska kunna ge vård till dem som behöver, är det av yttersta vikt att satsningen på hälsofrämjande och förebyggande åtgärder inte glöms bort, säger Raymond Wigg och Lena-Maj Anding i ett gemensamt uttalande.

- Vi kommer att hårdbevaka miljöområdet och hoppas att det faktum att centerpartiet sitter med i alliansen gör att det finns möjligheter att landstingets framgångsrika miljöarbete kan fortsätta. Viktigast nu är att gå vidare med klimatfrågan, där landstinget måste fortsätta ta ansvar för att minska klimatpåverkande utsläpp och öka andelen kollektivtrafikresenärer, säger Raymond Wigg och Lena-Maj Anding.

För kommentarer ring Raymond Wigg (mp) 070-737 44 16 eller Lena-Maj Anding (mp) 070-737 44 27.