Miljöpartiet de Gröna i Stockholms stadshus

Miljöpartiets politik får toppbetyg av Svensk Cykling

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 15:31 CEST


Intresseorganisationen Svensk Cykling har kartlagt vilket av partierna i Stockholms stad som är cykelvänligast? Deras sammanfattning är att ”precis som i vår riksundersökning får Miljöpartiet full pott, 5 av 5, när Svensk Cykling ger sig på att betygsätta partiernas satsningar. Miljöpartiet har en genomarbetad cykelpolitik – på riksplanet såväl som i Stockholm. Visioner och konkreta förslag. En rapport med 96 förslag är lagd för Stockholmsregionen. Det kan inte bli annat än toppbetyg!”
– I Stockholm måste cykeln ses som en självklar del i trafiken. Det ska bli lättare att ta med cykeln i kollektivtrafiken, fler lånecyklar i hela regionen och de felande länkarna i cykelvägnätet måste byggas ihop, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare Stockholms stad.

Miljöpartiet de gröna presenterade nyligen 96 förslag på cykelsatsningar i Stockholmsregionen. Under mandatperioden 2011-2014 vill Miljöpartiet lägga ca 1 miljard på cykelsatsningar i regionen med finansiering från riksdag, kommuner och landsting. Förslagen innehåller ett stort antal åtgärder för utbyggnad och förbättring av cykelstråken. Särskilt fokus sätts på sträckor med mycket cyklister och trängsel, där säkerhet och framkomlighet måste förbättras. Dessutom föreslås flera övergripande åtgärder för att främja cykling, exempelvis bättre säkerhet och information, anpassade trafikregler, mer parkeringsmöjligheter och service, stöd från arbetsgivare och en tydligare politik och styrning.

Läs pressmeddelande och rapport från Svensk Cykling här: http://www.cykelsmart.se/2010/09/10/kartlaggning-av-cykelpolitiken-i-stockholm/

Läs rapporten ”MP satsar 1 miljard på cykeltrafik i Stockholmsregionen” här: http://www.mp.se/templates/mct_177.aspx?number=193159

Läs även ”Moderaterna tycker att Stockholms cyklister kan vänta i 100 år” här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/10/moderaterna-tycker-att-stockholms-cyklister-kan-v-nta-i-100-r

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STADSHUS
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

Pressekreterare
Adam Axelsson, 0761-22 96 57, adam.axelsson@stockholm.se
Anna Norberg, 0761-22 97 97, anna.norberg@stockholm.se

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region