Miljöpartiet de gröna i Kramfors

Miljöpartiets ställningstagande i Skolfrågan i kramfors

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 22:21 CET

Miljöpartiet

2011 11 08 KS Punkt 5 Framtida skolhusorganisation.

Yrkanden:

Miljöpartiet röstar ja till att lägga ner Dockstaskolan och Lugnviksskolan och yrkar avslag på avvecklingen av Högakustenskolan och Ytterlännässkolan.

Att medge att BKU begär tilläggsanslag för år 2012.

Att Kommunstyrelsen ger BKU i uppdrag att återkomma med en analys av för- och nackdelarna med en samlad högstadieskola i Kramfors ur ett pedagogiskt, lokalmässigt och psykosocialt perspektiv, samt att presentera en genomförandeplan i samråd med personal, elever och föräldrarepresentanter.

Miljöpartiet de gröna har fyllt 30 år.