Miljöpartiet de gröna

Miljöpartiets utskottsplatser klara

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 17:07 CEST


Miljöpartiets riksdagsgrupp har utsett ledamöter till riksdagens utskott.
Partiet får ordförandeposten i KU, samt vice ordförandeposten i näringsutskottet. Det innebär att Peter Eriksson kommer väljas till ordförande i riksdagens konstitutionsutskott och Maria Wetterstrand till vice ordförande i näringsutskottet.

Till MP:s två gruppledare valdes Mikaela Valtersson och Mehmet Kaplan. Valtersson omvaldes medan Kaplan ersätter Ulf Holm, som har lämnat gruppledarskapet för att bli andre vice talman i riksdagen.

Utskottsfördelningen för MP:s riksdagsgrupp, gruppledare, talespersoner i särskilda frågor samt några övriga poster:

Arbetsmarknadsutskottet
Ordinarie Mehmet Kaplan, Stockholms stad
1:e ers Ulf Holm, Skåne läns södra, 2:e ers Gunvor G Ericson, Södermanlands län

Civilutskottet
Ordinarie Jan Lindholm, Dalarnas län
1:e ers Gustav Fridolin, Skåne läns norra och östra, 2:e ers Agneta Börjesson, Hallands län

EU-nämnden
Ordinarie Gustav Fridolin, Skåne läns norra och östra
1:e ers Maria Ferm, Malmö kommun, 2:e ers Åsa Romson, Stockholms stad, 3:e ers Bodil Ceballos, Gävleborgs län.

Finansutskottet
Ordinarie Mikaela Valtersson, Stockholms län
1:e ers Jonas Eriksson, Örebro län, 2:e ers Helena Leander, Uppsala län

Försvarsutskottet
Ordinarie Peter Rådberg, Västra Götalands län norra
1:e ers Bodil Ceballos, Gävleborg län, 2:e ers Esabelle Dingizian, Stockholms län

Justitieutskottet
Ordinarie Maria Ferm, Malmö kommun
1:e ers Agneta Börjesson, Hallands län, 2:e ers Bodil Ceballos, Gävleborgs län

Konstitutionsutskottet
Ordförande Peter Eriksson, Stockholms län
1:e ers Jabar Amin, Västerbottens län, 2:e ers Valter Mutt, Göteborgs kommun

Kulturutskottet

Ordinarie Tina Ehn, Västra Götalands län västra
1:e ers Agneta Börjesson, Hallands län, 2:e ers Mehmet Kaplan, Stockholms stad

Miljö- och jordbruksutskottet
Ordinarie Åsa Romson, Stockholms stad
1:e ers Kew Nordqvist, Jönköpings län, 2:e ers Tina Ehn, Västra Götalands län västra

Näringsutskottet
Vice ordförande Maria Wetterstrand, Stockholms stad
1:e ers Lise Nordin, Göteborgs kommun, 2:e ers Gustav Fridolin, Skåne läns norra och östra

Skatteutskottet
Ordinarie Helena Leander, Uppsala län
1:e ers Mikaela Valtersson, Stockholms län, 2:e ers Annika Lillemets, Östergötlands län

Socialutskottet
Ordinarie Agneta Luttropp, Västmanlands län
1:e ers Magnus Ehrencrona, Skåne läns västra, 2:e ers Jonas Eriksson, Örebro län

Socialförsäkringsutskottet
Ordinarie Gunvor G Ericson, Södermanlands län
1:e ers Magnus Ehrencrona, Skåne läns västra, 2:e ers Maria Ferm, Malmö kommun

Trafikutskottet
Ordinarie Stina Bergström, Värmlands län
1:e ers Annika Lillemets, Östergötlands län, 2:e ers Lise Nordin, Göteborgs kommun

Utbildningsutskottet
Ordinarie Jabar Amin, Västerbottens län
1:e ers Esabelle Dingizian, Stockholms län, 2:e ers Peter Rådberg, Västra Götalands län norra

Utrikesutskottet
Ordinarie Bodil Ceballos, Gävleborgs län
1:e ers Valter Mutt, Göteborgs kommun, 2:e ers Gustav Fridolin, Skåne läns norra och östra

Gruppledare
Mikaela Valtersson, Stockholms län, och Mehmet Kaplan, Stockholms stad


Riksdagsgruppen beslutade också att utse ett antal talespersoner i några prioriterade frågor:
Integrationspolitisk talesperson Mehmet Kaplan, Stockholms stad
Jämställdhetspolitisk talesperson Gunvor G Ericson, Södermanlands län
Energipolitisk talesperson Lise Nordin, Göteborgs kommun
Ungdomspolitisk talesperson Esabelle Dingizian, Stockholms län
Talesperson för frågor rörande personer med funktionsnedsättning Agneta Luttropp, Västmanlands län
Migrationspolitisk talesperson Maria Ferm, Malmö kommun


Övriga poster:
Nordiska rådet
Ordinarie Jan Lindholm, Dalarnas län
Ersättare Maria Wetterstrand, Stockholms stad

Riksbanksfullmäktige
Ordinarie: Peter Eriksson, Stockholms län
Ersättare: Helena Leander, Uppsala län


För vidare information:
Caroline Kling, presschef 070-593 19 12


MILJÖPARTIET DE GRÖNA
www.mp.se
www.mp.se/twitter
www.mpbloggar.se
www.mp.se/bildarkiv
www.mp.se/youtube
www.mp.se/facebook