Sveriges Kommuner och Landsting

Miljöpartister fattar livsviktiga beslut i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2004 14:34 CEST

En grupp medlemmar i Miljöpartiet, med riksdagsgruppledaren Helena Hillar-Rosenqvist i spetsen, blir idag de första politiker som besöker livsviktigt i Almedalen för att anmäla sig till Donationsregistret. Fler kända beslutsfattare kommer under veckan att följa miljöpartisternas exempel.

livsviktigt är på plats i Visby under Almedalsveckan för att uppmärksamma donationsfrågan och få människor att göra sin donationsvilja känd. Allmänhet, politiker, journalister och andra opinionsbildare bjuds in för att anmäla sin inställning till organ- och vävnadsdonation till Donationsregistret.

livsviktigt deltar i Almedalsarrangemanget tillsammans med Apotekets Hälsotorg, som är beläget bland övriga utställare i Inre hamnen i Visby. Hälsotorget öppnar måndag 5 juli kl 10.00 och håller sedan öppet alla dagar mellan kl 9.00 och 18.00 fram till och med torsdag 9 juli.

– Att få politiker och andra opinionsbildare att inse vikten av att göra sin vilja känd – och förmå dem att göra slag i saken för egen del – betyder mycket i det fortsatta arbetet med att nå alla svenskar, säger Bo Alm, projektledare för livsviktigt.

– Därför är det glädjande att bland annat Miljöpartiet nappat på vårt erbjudande och kommer hit idag med en hel grupp medlemmar. Längre fram i veckan kommer fler politiker och opinionsbildare.

Miljöpartiet besöker livsviktigt idag, måndag 5 juli kl 11.00.
Plats: Apotekets Hälsotorg i Inre hamnen i Visby.
Representanter för medierna är välkomna att bevaka detta och andra besök. (se nedan)
Aktuell information om fler besök och besökstider lämnas hela tiden på livsviktigt.se.

Månd 5 juli
kl 11.00 Helena Hillar-Rosenqvist m.fl. (mp)

Tisd 6 juli
kl 11.00 Fredrik Reinfeldt (m)
kl 13.30 Lars Ohly (v)
kl 14.00 Eva Nilsson Bågenholm (ordf Läkarförbundet)

Onsd 7 juli
exakt tid ej klar Lars Stjernqvist (s)

livsviktigt är ett treårigt nationellt informationsarbete, med syftet att förmå många fler svenskar att göra sin vilja att donera organ och vävnader känd. livsviktigt bedrivs av Landstingsförbundet i samverkan med Socialstyrelsen, Apoteket, patientorganisationer och berörd medicinsk profession, men också med stöd från människor inom fackföreningsrörelsen, politiken, kultur- och idrottslivet.

För mer information:Bo Alm, projektledare
08-452 76 55
070-319 76 55
bo.alm@livsviktigt.se

För att läsa hela pressmeddelandet se bifogat huvuddokument.

Pressekreterare: Iréne Tinglöv
Pressjour: 08- 452 71 01
Mobil +46 70 692 44 37
Epost: irene.tinglov@lf.se

Pressekreterare: Kajsa Tirén
Pressjour: 08-452 71 01
Mobil: +46 70 319 77 73
Epost: kajsa.tiren@svekom.se