Örnsköldsviks kommun

Miljöpriset 2006 till samåkningsprojekt

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 09:51 CET

Patrik Eriksson, Anundsjö Framtid, tar emot Miljöpriset
Örnsköldsviks kommuns miljöpris 2006 har tilldelats Anundsjö Framtid.

Motiveringen till miljöpriset lyder: "Kooperativet Anundsjö Framtid Ekonomiska Förening har i samarbete med Vägverket och lokala föreningar skapat goda förutsättningar för att möjliggöra samåkning till och från bygden".

Anundsjö Framtid har skapat parkeringsplatser med motorvärmare som kan användas för samåkning till och från bygden. Totalt rör det sig om 25 platser, 10 vardera i Mellansel och Bredbyn och resterande i Kubbe. Det är helt gratis att använda sig av dessa parkeringsplatser med tillhörande motorvärmare. Detta har gjorts möjligt via arrenden med lokala föreningar samt genom att Vägverket står för kostnader när det gäller el och underhåll.

Patrik Eriksson fick, i egenskap av ordförande för föreningen Anundsjö Framtid, ta emot Miljöpriset av plan- och miljönämndens ordförande Kristin Ögren i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari. Miljöpriset består, förutom äran, av en litografi och ett diplom.

För att uppmuntra lokalt engagemang i miljöfrågor delar kommunen varje år ut ett miljöpris till en person, förening eller organisation. Det är Plan- och miljönämnden som tillsammans med Nämnden för teknik och service som utser vinnaren. Kommunmedborgarna får lämna förslag på kandidater.