Östersunds kommun

Miljöpriset 2007

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2007 08:48 CEST

Lämna förslag på pristagare
Östersunds kommun delar varje år ut ett miljöpris till enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar inom kommunen. Priset kan delas ut för både ideella och yrkesmässiga insatser.

Miljöpriset delas ut för att belöna och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Östersunds kommun. Pristagaren utses av en jury.

Alla har möjlighet att lämna in förslag på pristagare. Förslaget ska vara miljö- och hälsa tillhanda senast den 3 september 2007 och bör motivera varför just din kandidat ska få priset.

Skicka in Ditt förslag till:
Samhällsbyggnad
Miljö- och hälsa
"Miljöpriset"
Östersunds kommun
831 82 Östersunds kommunFörra årets pristagare
Förra årets miljöpristagare blev Tomas Löfstrand som fick ta emot 10 000 kr. Tomas Löfstrand tilldelades kommunens miljöpris därför att han efter flera års uthålligt arbete har lyckades skapa Östersunds bilpool som både har privatpersoner och företag som medlemmar.Upplysningar om priset lämnas av:
Iren Karlsson-Berglund
Samhällsbyggnad, Miljö och Hälsa
Tel: 063-14 32 72
email: iren.karlsson.berglund@ostersund.se