Valdemarsviks kommun

Miljöprojektet i Gusum - lägesrapport

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 09:47 CET

Under hösten 2009 har en geoteknisk utredning av marken på marken vid Gusums Bruk i Valdemarsvik genomförts. Upphandlingen av första etappen av saneringen av det gamla bruksområdet har också genomförts. Upphandlingen omfattar saneringen av byggnadsmaterial och själva rivningen av byggnaderna.

Valdemarsviks kommun presenterar en rapport på sin hemsida över hur projektet kring saneringen av gamla Gusums Bruk fortskrider.

I rapporten redogörs för tidsplanen - av den framgår  bland annat att rivningsrarbetena beräknas starta under februari månad i år. Inför rivningsstarten kommer ett öppet möte att hållas i Gusum där boende och andra intresserade ska få veta mer om arbetena, vem som är entreprenör, tidsplan med mera.

Av rapporten kan man också utläsa att huvudstudien för Gusumsån och samhället fortsätter. Det arbetet ska bland annat leda fram tillen åtgärdsbedömning  för ån och för samhället. Den bedömningen ska i sin tur leda fram till beslut om eventuella åtgärder.

Projektrapporten finns tillgänglig på Valdemarsviks kommuns hemsida. Den kan också laddas ned som PDF via länken nedan.
./.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Örnberg, teknisk chef, Valdemarsviks kommun, 0706-67 31 20