Miljödepartementet

Miljörådet stärker arbetet mot kemikaliers cocktaileffekter

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 16:07 CET

EU:s miljöministrar har idag uppmanat EU-kommissionen att stärka arbetet med att hantera riskerna av kemikaliers kombinationseffekter. Lagstiftningen behöver ta hänsyn till kemikaliers kombinationseffekter.

- Kemikalier som vi varje dag omger oss av kan i kombination vara skadliga för folkhälsan. Att bedöma risker för enskilda kemikalier var och en för sig är inte tillräckligt. Vi stärker nu arbetet och uppmanar kommissionen att anpassa lagstiftningen för att ta hänsyn till kombinationseffekterna, säger miljöminister Andreas Carlgren.
Miljörådet har i dag antagit rådsslutsatser som ger kommissionen i uppgift att under 2010 rekommendera hur exponering för kombinationer av hormonstörande ämnen ska hanteras i befintlig lagstiftning. Kommissionen får enligt slutsatserna också i uppgift att under 2011 utvärdera i vilken utsträckning befintlig lagstiftning räcker för att hantera risker till följd av exponering samt att överväga lämpliga ändringar.

- Hänsyn behöver tas till hur kemikalier samverkar för skydd vår hälsa och miljö. Arbetet med att anpassa EU-lagstiftningen behöver ske skyndsamt redan nästa år, säger Andreas Carlgren.Kontakt:
Lennart Bodén
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
070-950 22 45