Miljödepartementet

Miljörådsbeslut leder till minskade utsläpp i Europa

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 18:20 CEST

EU:s miljöministrar beslutade idag om gemensamma regler för att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser i unionen. Beslutet är ett led i EU:s arbete med att minska utsläppen av växthusgaser för att nå unionens åtaganden enligt Kyotoprotokollet.

- Beslutet är värdefullt eftersom det kommer att leda till väsentligt lägre
utsläpp i Europa, säger miljöminister Lena Sommestad. Från svensk sida är vi dock mycket besvikna över att beslutet försvårar för enskilda länder att ställa högre krav än de gemensamma EU-reglerna. Mot bakgrund av dessa brister valde Sverige att lägga ned sin röst.

Miljöministrarna antog också direktivet om avfall från utvinningsindustrin. Genom detta direktiv har vi anpassat EU:s regelverk för att förhindra framför allt gruvavfallets påverkan på miljön på kort och lång sikt. Direktivet innehåller också regler om olycksförebyggande åtgärder.
- Vi talar om avfall som kommer att existera för generationer framöver.
Därför är det betydelsefullt att vi nu har ett bra regelverk inom hela EU,
säger miljöminister Lena Sommestad. Från svensk sida hade vi velat se
skarpare bestämmelser på flera punkter, men jag är trots det mycket nöjd med att direktivet nu är på plats. Inte minst har det stor betydelse för att
förhindra framtida olyckor, till exempel på grund av att en gruvdamm brister.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
+46 8 405 20 27
+46 70 300 20 08

Läs mer om rådsmötet den 14 oktober (http://www.regeringen.se/sb/d/2350/a/31659)
Läs mer om miljörådet (http://www.regeringen.se/sb/d/2350/a/13291)