Statistiska centralbyrån, SCB

Miljöräkenskapsrapport 2003:4: De miljömotiverade subventionerna i Sverige har ökat sedan 1993

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2003 10:08 CET

För andra gången redovisas nu statistik över subventioner i Sverige av SCB. Denna gång är det subventioner som främjar miljön som är i fokus. De miljömotiverade subventionerna som andel av de totala subventionerna ökade från 0.62 procent 1993 till 6.44 procent år 2000.

Större delen av de miljömotiverade subventionerna är resursrelaterade och består av miljörelaterade subventioner till jordbruket. Andra stora stöd är olika energirelaterade subventioner såsom stöd för ökad energieffektivitet, bättre energiteknik och energiforskning. Även fiskevård, jordbruks- och kretsloppsforskning och forskning om el- och hybridfordon har fått subventioner.

De totala miljömotiverade subventionerna i Sverige uppgick till 2 182 miljoner kronor år 2000.
Om även de miljömotiverade investeringsbidragen inkluderas så betalades 4 180 miljoner kronor ut under 2000, se figur nedan. Av de miljömotiverade investeringsbidragen dominerar bidragen inom de lokala investeringsprogrammen (LIP). Dessa tillkom år 1998 vilket förklarar den kraftiga ökningen 1998. Andra stora miljömotiverade investeringsbidrag är stöd till förnyelsebar energi och stöd för kalkning av sjöar.

Rapporten jämför även Sveriges statistik över miljösubventioner med Danmarks statistik över miljösubventioner och det visas att de danska subventionerna är högre som procent av de totala subventionerna.

Definitioner och förklaringar
Subventionerna baseras främst på nationalräkenskaperna och deras definition av en subvention, vilket till exempel inte inkluderar investeringsbidrag. Nationalräkenskapernas subventioner benämns som SNA-subventioner i rapporten. På grund av detta inkluderas även miljömotiverade investeringsbidrag i de totala miljömotiverade subventionerna.
En miljömotiverad subvention bestäms av motivet. En ytterligare typ av miljösubvention som diskuteras i rapporten är en som bestäms av dess miljöeffekt.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Miljöräkenskapsrapporten 2003:4 som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Mer om ...
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats

Producent
SCB, Programmet för miljöstatistik
104 51 Stockholm
Fax 08-506 947 63

Förfrågningar
Maja Larsson
Tfn 08-506 947 12
Epost maja.larsson@scb.se

Viveka Palm
Tfn 08-506 942 19
Epost viveka.palm@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation återges.

För diagram, se www.scb.se