Världsnaturfonden WWF

Miljörörelsen kritiserar EU-parlamentets försök att undergräva EUs klimatmål

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 08:49 CEST

- Europaparlamentets industriutskott försöker underminera systemet för handel med utsläppsrätter (ETS) och mildra klimatmålen. Det säger Världsnaturfonden WWF i en kommentar till omröstningen under torsdagen i parlamentets industriutskott.

Utskottet röstade idag för att försena eller förhindra en skärpning av klimatmålet från 20 till 30 procent. EU har tidigare utlovat en skärpning från 20 till 30 procents koldioxidminskningar om en internationell överenskommelse nås i Köpenhamn 2009. Om andra industriländer följer efter så är världen på väg mot en temperaturökning på 3,6 grader.

- Redan dagens temperaturökning påverkar Arktis på ett drastiskt sätt. En så här stor ökning innebär sannolikt att Grönlandsisen kommer att smälta av helt, vilket leder till att haven stiger med sju meter. Vi måste agera nu, säger Tom Arnbom, Arktisansvarig på WWF.

Miljörörelsen och WWF anser att EU håller på att tappa ledarskapet i klimatfrågan på den globala scenen. Samtidigt blir hoten i naturen värre dag för dag.

- Det märks både i de globala klimatförhandlingarna och det som idag hände i Bryssel. För att få ett lyckat resultat på det viktiga klimatmötet i Köpenhamn 2009 måste EU våga driva minst 30 procents utsläppsminskningar, säger Stefan Henningsson, klimatchef på WWF i Sverige.

- Industriutskottet har satt kortsiktiga, tunga industriella intressen före innovation och utveckling av lösningar som leder till vinst för EU i framtiden både vad gäller jobb, ett säkrare energisystem för Europa och minskad klimatpåverkan, säger Sanjeev Kumar, expert på utsläppsrätter vid WWFs Brysselkontor.

Systemet med utsläppsrätter (ETS) omfattar energi- och industrisektorer som orsakar nästan hälften av EUs utsläpp av koldioxid. Det är en av hörnstenarna i EU:s strategi för att bekämpa klimatförändringarna.

- Industriutskottet försöker tillåta Europas mest koldioxidintensiva industrier att förorena utan att det kostar extra genom att minska ner antalet utsläppsrätter som de måste köpa. Dessutom kan de köpa billiga utsläppsrätter i utvecklingsländer utan tillräcklig kvalitetskontroll. I praktiken behöver de bara stå för 15 procent av utsläppsminskningarna själva. Det är oerhört oansvarigt gentemot resten av världen, säger Stefan Henningsson.

WWF ställer nu hoppet till EU-parlamentets miljöutskott som röstar om utsläppsrätter den 7 oktober.

- Miljöutskottet måste väga in intresset från den europeiska opinionen - de som drabbas hårt av klimatförändringarna redan idag, den dramatiska utvecklingen i närområdet Arktis och inte minst framtida generationer. Vi hoppas att miljöutskottet kommer att lyssna särskilt på de fyra svenska parlamentariker som dominerade debatten om utsläppshandel igår med att kraftfullt argumentera för att EU nu måste börja ta klimatfrågan på allra största allvar, säger Stefan Henningsson

För att uppmärksamma situationens allvar i EU så har miljörörelsen nu lanserat "Time to lead", www.timetolead.eu. Där kan EU-medborgarna följa debatten och trycka på parlamentarikerna.

Fakta: EUs klimat- och energipaket

FNs klimatpanel, IPCC, konstaterar att utsläppsminskningar på mellan 25-40 procent till år 2020 krävs av alla industriländer. EUs klimatpolitik innebär att unionen ska minska utsläppen av växthusgaser och öka användningen av förnybar energi med minst 20 procent till 2020.

Klimat- och energipaket som kommissionen presenterade i januari omfattar bland annat förnybar energi, avskiljning och lagring av koldioxid, koldioxidutsläpp från bilar, en översyn av EUs system för handel med utsläppsrätter (ETS)samt minskning av växthusgaser.

EUs system för handeln med utsläppsrätter (EU Emission Trading System) bygger på ett system av utsläppstak och försäljning. För tillfälletgäller nationella utsläppstak per land och företag. Om företagen släpper ut en större mängd måste de köpa tillstånd. Släpper de ut mindre, kan de sälja sina oanvända utsläppsrätter. En utsläppsrätt för ett ton CO2 säljs i dagsläget för 28 euro.

För frågor, kontakta:

Stefan Henningsson, klimatkoordinator WWF

Tfn: 08-546 57 515, 070-579 92 91

Tom Arnbom, Arktisansvarig WWF

Tfn: 624 74 39, 070-554 40 66

Barbara Evaeus, klimatkommunikatör WWF

Tfn: 624 74 48, 070-393 90 30

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF

Tfn: 08-624 74 03, 070-629 10 77

E-post: marie.vonzeipel@wwf.se
Världsnaturfonden WWF är med sina närmare fem miljoner supportrar
en av världens ledande ideella miljö- och naturvårdsorganisationer.

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att:
- bevara världens biologiska mångfald
- verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt
- minska föroreningar och ohållbar konsumtion.