Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Miljörörelsen vilseförde om Västlänken

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2014 08:59 CEST

Valet i Göteborg slutade i en kraftigt förlust för de rödgröna. En anledning var den samtidiga folkomröstningen om trängselskatt, som mer kom att handla om dit där de mesta pengarna skulle gå, Västlänken, tågtunneln under Göteborg. 57 procent röstade nej, men av dem var det många som är för trängselskatt, men som såg ett nej som enda sättet att få stopp på penningrullningen för den.

Den samlade miljörörelsen ordnade lördagen före valet en cykeldemonstration för Västlänken, med påstående att det var för miljöns skull. Där tappade miljörörelsen en del av sitt anseende för ärlighet. Enligt Trafikverkets egen utredning tar det 60 år innan minskad bilism kompenserar för de koldioxidutsläpp, som bygget orsakar genom utfrakter och betong. Om nu bilismen finns kvar då i nuvarande omfattning och är lika miljöskadlig.

För att få ihop till positiv klimatnytta tog miljörörelse och politiker till den minskade lastbilstrafik som blir, om fler godståg kan passera staden, med med en planskildhet för järnvägen vid Olskroken, där tågen från centralstationen skall ut på genomgångsspåret genom Göteborg. Men detta är en förutsättning för Västlänken och alla alternativ som behåller Göteborgs centralstation. Den räknas dock inte in i projektet Västlänkens uppgivna kostnader på 20 miljarder i 2009 års prislägen. Dagens kalkyl vägrar Trafikverket uppge.

På samma sätt räknas Västlänkens lönsamhet upp genom dessa fler godståg, till att man får tre öre igen på var investerad krona. Till det har fogats resandeuppskrivningar som Trafikverket gjort. Föregångaren Banverkets ursprungliga kalkyl var 64 öre i förlust på varje satsad krona.

Under debattens gång har framförts ett tiotal alternativ, till halva priset, med bättre resenytta, mindre miljöstörande, och utan riskabelt byggande i leran. Inget av dem har utretts före beslutet om Västlänken, förutom om utvidgning av säckstationen på Banverkets initiativ. Vidare utredning om detta stoppades dock snabbt av politikerna.

Med Västlänken blir stan uppgrävd till 2028, och en satsning på snabbspårväg blockeras tills dess. Lokaltrafiken har ett mycket större kapacitetsproblem. 200 träd fälls, historiska byggnader hotas och flera på Lisebergs nöjesfält rivs. Andra järnvägssatsningar dräneras på pengar.

Politikerna från vänster till höger har allvarligt skadat tilltron till demokratin. De sade att Västlänken skall byggas under alla omständigheter, och att de struntade i en rådgivande folkomröstning. De har vägrat att debattera utan har svarat med slogans, och när de har tvingats komma med motargument har det framförts manipulationer, som ovan. På riksnivå har man hotat med att, om det inte blir Västlänken blir det inga statliga bidrag.

Motståndarna till Västlänken, Sverigedemokraterna och Vägvalet är dock vågmästare och lär inte släppa fram alliansen utan stopp för den. Vägvalet, som beskyllts för att vara bilistparti och var de som tvingade fram folkomröstningen, hade ett eget förslag med högbana runt centralstationen. Ingen vet om valresultatet var ett nej till trängselskatt eller nej till Västlänken, eftersom många som är för trängselskatt såg ett nej som enda möjligheten att få stopp på den.

Det rimliga vore ett moratorium på ett år för att också penetrera alternativen till Västlänken. Det vore klokt. Man kan inte hantera andras pengar hur som helst, bara för att de finns, för att driva igenom egna politiska prestigeprojekt, som Västlänken och Förbifart Stockholm

Hans Sternlycke