Landstinget Gävleborg

Miljösatsning i landstinget

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:21 CET

På tisdag den 7 november mottar Folktandvården Valbo landstingets första miljöcertifikat av Landstingsdirektör Svante Lönnbark. Tillsammans med anestesikliniken vid Hudiksvalls sjukhus har dessa två verksamheter gått i bräschen för landstingets miljöledningssystem och har nu, som de första verksamheterna, blivit miljöcertifierade.

– Miljöledningssystem är ett sätt att strukturera miljöarbetet för att minimera risker och öka personalen kunskap om miljön. Det finns bara vinnare i det här, säger Susanna Nyberg, miljöledningssamordnare i landstinget.

Ett av målen i miljöprogrammet som antogs av landstingsfullmäktige 2003 är att miljöledningssystem ska införas i landstingets verksamheter. Målet är att få god kontroll och att minimera miljöpåverkan från landstingets olika verksamheter.
Folktandvården i Valbo och anestesikliniken på Hudiksvalls sjukhus utsågs till miljöledningspiloter i landstinget. De har i år infört miljöledningssystem och certifierats enligt ISO 14001.

Införande av miljöledningssystem sker i flera steg. Det första är att göra en miljöutredning för att se hur man ligger till, vilken påverkan verksamheten har på miljön. Det andra steget är att börja jobba med de områden där miljöpåverkan är störst. I ett tredje steg sätter man upp miljömål, det vill säga planerar vad man ska göra. Nästa steg är att införa rutiner och ta fram dokument som hjälper till att hålla miljöarbetet strukturerat.

– Miljökunnandet sitter nu i ryggraden hos våra anställda som har certifierats. Alla har deltagit med stort engagemang, men framförallt chefer och miljöombuden har gjort ett stort jobb, säger Susanna Nyberg.

Sista steget i miljöledningen är uppföljning. Det ska göras regelbundet under året och sköts genom ledningens genomgång av läget på miljöområdet. Stegen bildar en cykel som upprepas.

En viktig del i ett miljöledningssystem är att alla anställda ska ha grundläggande miljöutbildning. Den var en halv dag lång och innehåller utbildning om globala och nationella grundläggande miljöproblem, kretsloppsutbildning, vad landstinget jobbar med samt vad man jobbar med inom den egna verksamheten.

I ett miljöledningssystem ska verksamheten också bland annat ha god kontroll på lagar och krav, kemikalier, transporter och avfallshantering och –sortering, tydlig märkning där miljöfarliga ämnen förvaras, uppföljning och dokumentering och det ska finnas nödlägesberedskap.


Mer information
Anna Sånefjäll, klinikchef Folktandvården Valbo, 026-155641
Kicki Rapp, verksamhetschef anestesikliniken, Hudiksvalls sjukhus, 0650-929 60
Susanna Nyberg, miljösamordnare, 026-15 57 03